Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Publikace IVK č. 22: Václav…


Publikace IVK č. 22: Václav Klaus - Velcí ekonomové jsou mou inspirací

Knihy, 30. 10. 2015

Institut Václava Klause v těchto dnech vydává svoji dvaadvacátou publikaci, sborník textů Václava Klause Velcí ekonomové jsou mou inspirací.

Sborník uvádí předmluva autora - Václava Klause - kterou si můžete přečíst níže.

Kniha je souborem textů, které vznikly v průběhu delšího období. Texty vznikaly např. u příležitostí kulatých výročí spojených se jmény slavných ekonomů minulosti i současnosti, u příležitosti jejich narozenin, ale také jako nekrology. Jsou zde však rovněž recenze, předmluvy ke knihám, polemiky apod.

Sborník obsahuje texty, které byly původně psány v různých jazycích. Větší část je tvořena texty českými a českými překlady textů, v poslední třetině knihy jsou pak texty v angličtině (a jeden v němčině).

Předmluva Václava Klause

V průběhu uplynulého desetiletí jsem se – jako doplněk své politické aktivity – pokoušel vracet nejen k ekonomii a ekonomice, což je do jisté míry známo (napsal jsem řadu textů o iracionalitě evropského ekonomického systému, o euroamerické krizi let 2008-2009, o příčinách naší mnohaleté stagnace, o euru, o Řecku, o zbytečném boji ČNB s deflací, atd.), ale i k některým konkrétním ekonomům. Zejména k těm z nich, kteří mne s výjimečnou silou – v pozitivním smyslu – oslovili, ale v několika případech i k těm, jejichž názory mne natolik zlobily, že jsem je nemohl nechat bez odpovědi.

Tyto mé texty jsou poměrně málo známé. Jsou roztroušeny po různých časopisech a knihách (či pouze internetových serverech), leckdy v různých jazycích. Pro náhodného čtenáře mohou vypadat jako zcela izolované nebo dokonce nahodilé. To je i není pravda. Vznikaly v průběhu delšího období, v podstatě nesystematicky, bez jakéhokoli předem zformulovaného plánu, ale jsem přesvědčen, že vnitřní myšlenkovou jednotu, která je vzájemně spojuje, mají. Věřím také, že vystihují mé pojetí ekonomie, které je v nich zřetelně a – doufám – i srozumitelně vyjádřeno.

Tyto texty také prozrazují mou víru v ekonomii jako takovou, mou pokoru před touto úžasnou a laiky málo pochopenou vědou (a před jejími velkými představiteli), můj respekt vůči ní, mou radost z toho, že z ní – jako z bohaté studnice – mohu čerpat (a že tento pramen nikdy nevyschne), a mou zkušenost, že se v ní dají najít všechny potřebné odpovědi nebo alespoň návod, jak k nim dospět. Jen je třeba s ní umět zacházet a jen je třeba dobře hledat.

Je snad užitečné zopakovat můj nejednou vyslovený (a mnou důsledně dodržovaný) výrok, který považuji za téměř kánonický: vůči ekonomické teorii vystupuji na straně poptávky. Na její nabídkové straně jsou jiní. Právě o nich píšu v této knize. Kéž by si všichni – s dostatečnou sebereflexí – uměli uvědomit, na které straně tohoto „trhu“ stojí a kam patří. Ušetřilo by to spousty neumělé „lidové tvořivosti“, netiskla by se spousta bezcenného balastu, který věci zatemňuje a nikoli prosvětluje, a možná, že by i hospodářská politika u nás i kdekoli jinde mohla být racionálnější.

Sborník těchto mých textů – stejně jako všechny mé „výlety“ do ekonomie v průběhu mé politické éry (která chtě nechtě stále přetrvává) – není předem systematicky koncipovaný. Odráží „dobovou“ inspiraci, poptávku, příležitost. Řada těchto textů vznikala při nějakém kulatém výročí toho či onoho slavného ekonoma minulosti či současnosti. Je tam i příspěvek do narozeninového Festschriftu, ale i nekrology. V jednom případě je tam i projev na zádušní mši – byl jsem požádán, abych v kostele chicagské univerzity promluvil jako jediný neAmeričan na mši na památku Miltona Friedmana. Větší ocenění jsem si pro sebe vůbec nemohl – a nemohu dosud – představit.

Jsou tam i recenze, předmluvy do knih, polemiky. Ekonomii jako celek určitě nepostihují, ale vlastního jádra ekonomie se dotýkají. Ekonomie je vědou o lidech, o jejich chování, o jejich motivaci, o jejich rozhodování. Není o ropě, uhlí, kilogramech či tunách těch či oněch surovin či produktů. Za cestu k jejímu případnému vylepšování a obohacování nepovažuji „konkubinát“ ekonomie s jinými vědními disciplínami (neboli tzv. interdisciplinaritu). V knize jsou citováni dva nositelé Nobelovy ceny za ekonomii – profesoři Stigler a Becker – kteří sice radikálně rozšířili předmět aplikace ekonomického instrumentária mimo úzce definovaný trh, ale kteří naprosto důsledně „neinterdisciplinarizují“ a snaží se vysvětlit všechny ekonomické pohyby dvěma základními proměnnými P a Q, tedy cenou a množstvím (neboli příjmy). Zůstávají důsledně uvnitř ekonomie.

Řadu ekonomů, o kterých v této knize píšu, jsem viděl či slyšel (zbytek alespoň četl), mnohé z nich jsem znal osobně, opakovaně jsem se s nimi setkával, psal si s nimi, bývali jsme na stejných konferencích a panelech, obědvali či večeřeli jsme spolu. Do této skupiny patří „chicagané“ Friedman, Stigler, Becker, tvůrci školy veřejné volby Buchanan a Tullock, známí nobelisté (Mundell), bankéři (Greenspan), ministři financí (N. Lawson) a řada dalších.

Tyto texty byly původně psány v různých jazycích. Tam, kde je česká verze, je uvedena verze česká (i když je třeba k dispozici i verze anglická). V poslední třetině knihy jsou texty v angličtině (a jeden v němčině), protože žádná česká verze neexistuje.

Z knihy, s jejíž přípravou a výběrem mi pomohl Martin Slaný a Aneta Urbanovská, se snad čtenář něco dozví o kouzlu ekonomie a o síle a významu některých jejích hlavních poznatků, ale i o tom, jakou ekonomii zastávám já a co je tudíž zdrojem mého pohledu na svět a mých názorů na věci kolem nás. Možná se některé z nich zdají být neobvyklé, ale v souladu s touto knihou jsou. Věřím, že sesbírání těchto textů do jednoho celku má smysl. Snad si najde své čtenáře.

Václav Klaus, publikace IVK č. 22/2015.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu