Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Dopis kaplana Vazební věznice…


Dopis kaplana Vazební věznice Olomouc prezidentovi republiky v souvislosti s vyhlášením amnestie

Jinýma očima, 9. 1. 2013

Vážený pane prezidente,  

       dovolte mi, abych Vám alespoň touto cestou vyjádřil poděkování za udělení amnestie i podporu ve Vaší nelehké současné situaci, kterou Váš velice lidský a - dá se říci ve světle mediální a politické hysterie - odvážný čin způsobil. Velice si toho vážím.

       Více jak 20 let se věnuji pastorační péči vězňů, z toho 15 let jako kaplan vězeňské služby. Za tu dobu jsem se setkal s tisíci osudy vězňů a s jejich příběhy. Vím, že to nejsou nevinní lidé, ale přesto se za jejich anonymitou skrývají často pohnuté životní osudy. Vždy jsem se snažil vnímat tyto lidi nejen ve světle evangelia, ale i bez předsudků a v komplexnosti jejich života. A tento pohled mi mnohdy ukázal, že z viníků mohou být zároveň i oběti. Každopádně jsem přesvědčen, že svým rozhodnutím jste tisícům lidí daroval příležitost nového začátku, za kterou jsou jistě vděčni, i když někteří tuto šanci využít nedokážou. I to patří ke složitosti života.

       Tento svět není spravedlivý v rovnosti stejných příležitostí pro všechny. Vy jste ale tuto šanci dal všem těm, kteří s ní už nepočítali, i když po ní tolik toužili. Tito propuštění lidé musí kromě všech ostatních těžkostí, se kterými se musí vypořádat, nést i tíži současné negativní a zneužité kampaně vůči Vašemu rozhodnutí. Přeji Vám osobně i všem těm, kteří dostali Vaším prostřednictvím novou šanci do života, abyste se nenechali odradit a šli odvážně dál svou životní poutí. Jen čas ukáže, co je nosné a dobré. Jsem přesvědčen, že Vaše rozhodnutí k tomuto zcela jistě patří. Ujišťuji Vás o svých modlitbách.  

       S úctou přeji do nového roku Boží požehnání a vše dobré.

Mgr. Otto Broch
kaplan Vazební věznice Olomouc

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu