Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky slovenskému prezidentovi Ivanu Gašparovičovi

Dokumenty, 9. 11. 2012

V Praze dne 9. listopadu 2012

Vážený pane prezidente,

       s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tom, že 9. listopadu zemřel pan profesor Milan Čič.

       Poznal jsem jej v letech obnovování naší demokracie po sametové revoluci jako velkou osobnost slovenské politiky a právní vědy. V klíčových okamžicích posledních roků Československa přispěl jeho rozhled a autorita ve funkcích prvního polistopadového předsedy vlády Slovenské republiky a po volbách v roce 1992 prvního místopředsedy federální vlády k tomu, že naše země a národy prošly tímto velmi složitým obdobím úspěšně a Česká a Slovenská republiky zůstaly i po rozdělení federace nejbližšími přáteli, partnery a spojenci.

       Obdivoval jsem jej, že i poté, co skončil ve funkci prvního předsedy Vašeho Ústavního soudu, nezamířil na odpočinek, ale stál Vám po boku po celých posledních 8 let jako vedoucí Vaší kanceláře. Vždy jsem se s ním rád setkával.

       Vážený pane prezidente, vím, že s odchodem pana profesora Milana Čiče ztrácí Slovensko významnou osobnost svých moderních dějin a Vy svého dlouholetého přítele a spolupracovníka.

       Dovolte mi, abych Vám, slovenské veřejnosti i rodině pana profesora Čiče vyjádřil svou hlubokou soustrast.

       S úctou

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu