Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Čínské vydání knihy Modrá,…


Čínské vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Knihy, 9. 10. 2012

Předmluva autora

Moje kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“ vyšla ve svém původním českém vydání již před více než pěti lety, v roce 2007. Od té doby se objevily nové důkazy, informace a názory a přibyli i noví kritici i zastánci teorie globálního oteplování. Pět let je v dnešním komunikačně propojeném světě dostatečně dlouhá doba na to, abychom se mohli ohlédnout zpět a s odstupem posoudit základní teze této knihy. Za uplynulé roky toho vím o problematice globálního oteplování více i já. Desetistránkový seznam literatury z prvního vydání své knihy bych mohl snadno několikanásobně rozšířit, ale i kdybych se pokoušel knihu přepsat od základu, žádnou kvalitativní změnu bych v ní nemohl udělat.

Debata o globálním oteplování za tu dobu postoupila dále – v určitých oblastech se toho změnilo hodně, v jiných naopak k uzoufaní málo. Zvýšilo se množství kritiků, a to z řad laiků i vědců, kteří se nebojí proti této doktríně vystupovat. Po celém světě vycházejí nové články, studie a knihy, které poukazují na skutečnost, že se klima na zeměkouli přirozeně vyvíjelo a měnilo od nepaměti a že je doktrína, která považuje za viníka mírného oteplování v posledním století výhradně člověka a jeho činnost, naprosto neudržitelná a neobhajitelná.

Doktrína globálního oteplování ale dosud neztratila nic ze svého politického náboje, a proto se i nadále těší oblibě velkého množství politiků, veřejně činných osobností, socialistů a levicových intelektuálů, pro které se stala buď výdělečným businessem nebo účinným nástrojem v boji proti svobodě, trhu a kapitalismu. Tato doktrína, jejíž zastánci často argumentují „vyšším dobrem“ a „záchrannou světa“, není pouze chybná, zbytečná a nesmyslná, ale je především škodlivá, protože ohrožuje svobodu jednotlivce a formou různých dotací a regulací výrazně narušuje přirozené fungování ekonomiky. 

Spolu s nárůstem kritických hlasů především ze strany vědců a spolu s aférami, které se staly kolem řady zastánců doktríny globálního oteplování, došlo v posledních letech k ústupu „klimatické hysterie“. Lidé dnes mají přístup k různým zdrojům informací, začínají o globálním oteplování přemýšlet kriticky a radikálním výrokům už nevěří tolik jako dříve. Zastánci doktríny globálního oteplování proto změnili taktiku, jejich alarmistický tón polevil, nicméně opatření, která vyvolali a zavedli, běží na plné obrátky.

Z toho důvodu považuji teze, které jsem ve své knize prezentoval v roce 2007 za stále živé a aktuální. V uplynulých letech byla „Modrá, nikoliv zelená planeta“ vydána v osmnácti jazycích a čínský překlad se tak stane devatenáctým. Kromě mé mateřské češtiny si ji mohou čtenáři koupit také v němčině, nizozemštině, angličtině, ruštině, polštině, španělštině, bulharštině, italštině, francouzštině, slovinštině, albánštině, dánštině, arabštině, japonštině, portugalštině, černohorštině a indonéštině.

Chci poděkovat těm, kteří se zasloužili o vydání této knihy v čínském jazyce. Jsem rád, že se kniha dostává do rukou čtenářům v nelidnatější zemi světa, která je jednou z kolébek lidské civilizace, vědy a kultury a která je v současnosti jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik; v zemi, která je obdařena nesmírným přírodním bohatstvím a pracovitými lidmi.

V této své knize zřetelně odlišuji dvě věci: racionální ochranu životního prostředí na straně jedné a absurdní paniku kolem globálního oteplování na straně druhé. Zdůrazňuji, že bychom měli efektivně využívat přírodní zdroje, měli bychom chránit životní prostředí, ale nikoli se pokoušet poroučet klimatu. Opatření navrhovaná v údajném boji proti klimatickým změnám se dotýkají všech zemí světa a omezují jejich prosperitu a ekonomický růst.

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu