Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Dušan Tříska: Ekonomická…


Dušan Tříska: Ekonomická teorie je královnou bádání

Jinýma očima, 8. 10. 2012

Otázka Hospodářských novin: Co vlastně ekonomové s jistotou vědí?

Celé nedorozumění je v tom, že ekonomie je spojována s nesmyslně velkým očekáváním co do jejího praktického užití.

Začnu doporučením dvou legendární textů mých oblíbených laureátů Nobelovy ceny, Buchananova (1963) "What Should Economists Do?" a Schellingova (1994) "What Do Economists Know?".

Takto inspirován a v očekávání výroků, že "ekonomie není (exaktní) věda", hned zdůrazním, že ekonomická teorie je královnou společenskovědního bádání. Toto super prominentní postavení si ekonomie vysloužila díky několika stoletím poctivé práce, a to přesto, že se dosud naučila (vědecky) popsat a vysvětlit jen malý zlomek – odhaduji – 0,8 procenta každodenních společenských jevů a procesů. Na případné úšklebky pak odpovím, že pro fyziku, královnu všech věd,má obdobné skóre hodnotu cca 5 procent.

Celé nedorozumění je tedy v tom, že ekonomie (a platí to pro vědu obecně) je spojována s nesmyslně velkým očekáváním co do jejího praktického užití. Pro ilustraci, když jsem byl na počátku 90. let – ještě jako úředník ministerstva financí – peskován zahraničními poradci ohledně své nedůvěry k ratingům, resp. burzovnímu kotování, pokoušel jsem se doložit, že nikdo by neměl akciím podniku (ani nemluvě o fondu či fondu fondů) udělovat hodnocení AAA++, když ekonomická teorie něco takového docela určitě neumí.

Obdobně dnes zase upozorňuji, že Markowitzovy modely optimalizace portfolia jsou sice úžasné a sám se je chystám zařadit do svého kurzu na NF VŠE, nicméně jejich převedení do IT výbavy chlapců z Wall Streetu byl zločin, který je důvodem mnoha dnešních kolapsů. A stejně je tomu se slepou vírou ve vypovídací schopnost – jinak skvělých a na naší fakultě poctivě vyučovaných – makroekonomických modelů. Naše absolventy by tedy měla znalost teorie, kromě jiného, ochránit před ziskuchtivými poradenskými firmami, které, jak kdysi prohlásil náš pan dnešní prezident, nenabízejí nic jiného než soft advice for hard currency.

Chtěl-li bych tedy naznačit, jakého druhu je moje odpověď na Schellingovu a Macháčkovu otázku, pak třeba tak, že ekonomie možná nikdy nedokáže říci, jaký bude kurz dolaru zítra,neřkuli za rok, zatímco naopak umožnila velice přesně vypočítat konvergenci aukčních kol v první i druhé vlně kuponové privatizace.

Dušan Tříska, Národohospodářská fakulta VŠE, Hospodářské noviny, 8. října 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu