Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prof. Janu Koblasovi k…


Dopis prof. Janu Koblasovi k udělení Plakety prezidenta republiky

Dokumenty, 2. 10. 2012

V Praze 2. října 2012

Vážený pane profesore,

       dovolte, abych Vám za sebe i za českou kulturní veřejnost poblahopřál k Vašemu významnému jubileu, k osmdesátým narozeninám. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, tvůrčích sil a uměleckých nápadů.

       Dovolte mi, abych Vám u této příležitosti udělil Plaketu prezidenta republiky. Toto ocenění věnuji osobnostem, které vynikly ve svém oboru, jejichž přínos je známý a uznávaný v celé naší společnosti, a navíc oslovily a obohatily i mne osobně.

       Jste představitelem generace, jejíž tvorba je v naší zemi neodmyslitelně spjata s atmosférou konce padesátých a zejména šedesátých let minulého století. Vaše účast na výstavách Konfrontace a na dalších akcích přispěla k prosazení nových konceptů výtvarného díla, radikálně odlišných od oficiálně podporovaného umění. Tato proměna byla symbolem jiného přístupu ke světu, než jaký lidem vnucovala tehdejší politická moc. Přístupu, založeného na nekompromisní představě o lidské svobodě, která právě v umění nachází svůj možná nejčistší a v každém případě nenahraditelný výraz.

       Na Vaší nedávné výstavě v Jízdárně Pražského hradu jsem si dobře uvědomil, že právě tento duch svobodné individuality cítíme – i dnes – z každého Vašeho díla. Myslím, že v tom jsou Vaše práce i práce některých Vašich generačních souputníků trvalým přínosem pro naši a evropskou uměleckou tvorbu, která přes všechny posuny a často dramatické zvraty bude vždy kroužit kolem základních témat svobody, odpovědnosti a osobního přínosu každého autora.

       Přeji Vám hodně radosti z další umělecké tvorby a další stejně úspěšné výstavy, jako byla ta nedávná na Pražském hradě.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu