Klaus.cz
Vyhledávání

Kalendář


Nejnovější


NejčtenějšíHlavní strana » Jinýma očima » Rozhovor vedoucího KPR Jiřího…


Rozhovor vedoucího KPR Jiřího Weigla pro MF Dnes o Institutu Václava Klause

Jinýma očima, 7. 9. 2012

Už nějaký čas působíte i jako ředitel vznikajícího Institutu Václava Klause. Čím se v této souvislosti zabýváte nyní?

Institut Václava Klause, který byl formálně založen letos na jaře, získal v těchto dnech konkrétnější podobu. Před několika dny jsme podepsali smlouvu o dlouhodobém pronájmu zámečku Hanspaulka, kde předpokládáme, že bude později vedle Institutu sídlit i "postprezidentská" kancelář Václava Klause a Centrum pro ekonomiku a politiku, které se stane součástí Institutu. Dojednání nájemní smlouvy a všeho, co s pronájmem souvisí, včetně financování, jsem se v uplynulých týdnech intenzivně věnoval.

Jak byste popsal smysl Institutu: bude fungovat jako veřejná knihovna, či uzavřený klub? Budou tam návštěvní hodiny? Bude možné navštívit Václava Klause?

Institut Václava Klause (IVK) rozhodně nebude uzavřený klub. Jeho smyslem není pouze dát prezidentovi republiky po skončení jeho funkčního období institucionální zázemí pro další veřejné aktivity. Účelem Institutu je sloužit veřejnosti. IVK chce být jedním z iniciátorů veřejné diskuse k významným tématům politiky, ekonomiky a dalších sfér veřejného života, zabývat se výzkumnou a studijní činností, shromažďovat literaturu k politickým a ekonomickým tématům spojeným s veřejnou činností Václava Klause a zprostředkovávat je veřejnosti. Bude také shromažďovat, zpracovávat a publikovat materiály týkající se politické aktivity Václava Klause v uplynulých více než dvaceti letech, sloužit historikům zabývajícím se našimi nejnovějšími dějinami. Prostory institutu budou přístupné pro veřejnost.

Ze zákona poplyne Václavu Klausovi renta 50 tisíc korun měsíčně a na provoz jeho kanceláře rovněž 50 tisíc. Tušíte, jak velká či malá část to bude z celkového provozního rozpočtu Institutu?

Postprezidentská kancelář bude sídlit na Hanspaulce, ale formálně nebude součástí IVK. O výši rozpočtu IVK zatím nelze detailně hovořit, Institut zatím svou činnost pouze připravuje a neznámých je v této chvíli ještě příliš mnoho.

Pro Institut se rekonstruuje barokní zámeček na Hanspaulce. Znáte už celkové náklady na pořízení a rekonstrukci domu?

Zámeček na Hanspaulce zůstává majetkem původního vlastníka, což je podnikatel Jaroslav Čadek, který právě dokončil ve vlastní režii jeho velkou rekonstrukci. Pro potřeby IVK nejsou žádné další významnější úpravy či rekonstrukce objektu potřebné.

Je už známa celková suma, kterou Institutu věnoval či věnuje Petr Kellner? Jednáte s dalšími mecenáši, kteří by se na provozu Institutu chtěli finančně podílet? Kteří to jsou?

S panem Kellnerem jsme dohodnuti, že každý rok poskytne Institutu prostředky na nájem sídla a případně přispěje i na část provozních nákladů. Nebude naším jediným a výlučným sponzorem, o podpoře jednáme i s dalšími subjekty. O konkrétních výsledcích zatím informovat nemohu.

Stanovili jste si nějaká pravidla, od kterých skupin podnikatelů či konkrétních osob podporu v žádném případě nepřijmete?

Mohu pouze říci, že potenciální sponzory předem kádrovat nehodláme.

Počítáte s možným přímým napojením Institutu na konkrétní politické subjekty? Například s užší spoluprací s mateřskou ODS?

Nevím, co rozumíte pod slovy "napojení na politické subjekty". IVK bude otevřen pro všechny občany, které jeho činnost a témata budou zajímat, bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Vazba na osobnost Václava Klause jasně hovoří o jeho ideovém zakotvení. Institut nebude součástí žádných stranických struktur, ale nebude ani apolitickou institucí.

Uvažuje Václav Klaus o tom, že by ve zbývajícím půlroce udělil mimořádné milosti? A chystá se při říjnovém udílení vyznamenání ocenit početnější skupinu lidí?

Půl roku do konce mandátu pana prezidenta je pro nás dlouhá doba a žádný projekt "odcházení" nepřipravujeme. Nepředpokládám, že by do konce svého prezidentství Václav Klaus změnil přístup k udělování státních vyznamenání či milostí.

Existuje v souvislosti s blížícím se odchodem z Hradu představa o jeho "loučení"?

Je tradicí, že se před koncem mandátu hlava státu setkává s prezidenty sousedních zemí. Na přípravě těchto návštěv pracujeme, o domácích akcích spojených s ukončením prezidentského mandátu je zatím předčasné hovořit.

Těsné spolupráci s Václavem Klausem jste věnoval minimálně dvacet let života. Co na něm jako na svém dlouholetém šéfovi nejvíc oceňujete?

S Václavem Klausem úzce spolupracuji již 22 let. Měl jsem příležitost poznat jej zblízka v nejrůznějších situacích a v různých rolích a veřejných funkcích. Je to velmi silná, autentická osobnost. Mnoho takových v čele naší země v její dlouhé historii nebylo. Vyzvedávám především stálost jeho názorů, loajalitu vůči lidem, charizma, politickou předvídavost, mimořádnou schopnost analytického myšlení a jeho příslovečnou pracovitost.

Nemrzelo vás někdy, jaké všechny úkoly se od vás očekávaly? Narážím i na vaše legendární setkání s lobbistou Šloufem těsně před minulou volbou prezidenta. Působilo to, že jste vyjednával podporu "napříč spektrem". Můžete s odstupem popsat, k čemu takové setkání bylo dobré?

I když mi pozadí celé té záležitosti není dodnes jasné, jsem přesvědčen, že zmíněné setkání bylo dobré pro manipulátory v zákulisí naší politické scény, aby mohli vyfabrikovat umělý mediální skandál a na jeho základě změnit způsob volby prezidenta tak, aby vyhovoval jejich záměrům. To se také stalo.

Jiří Kubík, MF Dnes, 7. září 2012

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu