Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta…


Dopis prezidenta arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi a předsedovi Ekumenické rady církví Joelu Rumlovi

Dokumenty, 29. 8. 2012

V Praze dne 29. srpna 2012

Vážený pane kardinále,
vážený pane předsedo Ekumenické rady církví,

       dovolte, abych Vás informoval o tom, že jsem předsedům stran vládní koalice zaslal dopis týkající se tématu církevních restitucí. Protože jde o mimořádně citlivou záležitost, která se na naší politické scéně navíc stala i předmětem předvolebních střetů, nerad bych, aby interpretace mého listu vyzněla jinak, než jak je myšlen. Proto se obracím na Vás jako reprezentanty katolické církve a Ekumenické rady církví.

       To, o co mi – jako prezidentu republiky – v této věci jde (a jít musí), je jistota, že v parlamentu projednávaný zákon neprolamuje datum 25. února 1948 jako výchozího okamžiku řešení restitučního problému. Protože ve veřejné diskusi nad zákonem vystupují různí odpůrci i obhájci současné podoby restitučního zákona protikladně, musím mít garanci, že vláda České republiky má v této věci, která by mohla mít fatální důsledky pro řadu jiných nároků, zcela jasno a je schopna to garantovat. Nemíním tím narušovat dosavadní úsilí koaličních stran, církví a zákonodárných sborů, kteří po mnoha letech dospěly k jistému, jakkoli pro leckoho problematickému konsensu. Jde mi jako hlavě státu zejména o tento jeden vysoce důležitý aspekt celého problému, který jsem povinen sledovat zvláště bedlivě.

Vážený pane kardinále,
vážený pane předsedo Ekumenické rady církví,

       jsem přesvědčen, že mou starost Vy i Vaši partneři sdílíte. Je jistě i ve Vašem zájmu, především však v zájmu našeho státu, aby v této věci do budoucna nemohly vzniknout žádné pochybnosti.

       Se srdečným pozdravem

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu