Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky rodině zesnulého generála Sedláčka

Dokumenty, 27. 8. 2012

V Praze dne 27. srpna 2012

Vážená paní Vilímová, vážený pane Fleischere,

       stejně jako mnoho našich spoluobčanů jsem i já dnes přijal se zármutkem zprávu o úmrtí gen. Tomáše Sedláčka. Chtěl bych Vám a dalším členům Vaší rodiny vyjádřit svou upřímnou soustrast.

       Pan generál Sedláček byl příkladem vojenské důstojnosti, skutečným a pravým vojákem, z jehož slov i činů byla patrná zásadovost, věrnost a láska k vlasti a k armádě. Tak si ho budu jistě pamatovat nejen já, ale všichni ti, kteří měli možnost se s ním osobně setkat. I přes mnohé překážky zůstal vždy věrný svému přesvědčení. Nedal se zlomit svými nepřáteli ani těžkými zkouškami, které ho potkaly jak v době druhé světové války, tak během komunistické perzekuce. Vždy byl a zůstával hrdým a čestným vojákem. 

       Rád vzpomínám na svá setkání s panem generálem a na naše rozhovory, kdy mě dokázal překvapit svým bystrým úsudkem a životní energií. Byl autoritou, která nám měla co říci a jíž se dalo naslouchat. Je dobře, že své aktivní vazby na armádu udržoval až do posledních dnů. Dokázal oslovit i dnešní generaci důstojníků a vojáků - svým osobním příkladem a zkušeností.

       Pan generál Sedláček bude naší zemi chybět. Nejen jako důstojník a pamětník, ale především a hlavně jako statečný člověk, který nikdy nezapomínal na svůj domov, na svou vlast. Takových osobností je vždy málo.

       S pozdravem

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu