Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky gen. Vlastimilu Pickovi k udělení Zlaté plakety

Dokumenty, 29. 6. 2012

V Praze dne 29. června 2012

Vážený pane generále,

       jsem rád, že Vám u příležitosti Vašeho odchodu z aktivní vojenské služby mohu udělit zlatou plaketu prezidenta republiky. Toto osobní ocenění dávám osobnostem, které nejen vynikly ve svém oboru, ale jejichž přínos je známý a uznávaný v celé naší společnosti a navíc oslovil a obohatil i mne osobně. Všechny tyto charakteristiky k Vám bezpochyby patří.

       V době Vašeho působení ve funkci náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsem Vás poznal nejen jako vojáka a vojenského odborníka, ale také jako loajálního spolupracovníka, člověka s dobrými lidskými vlastnostmi, spolehlivého, přátelského a nekonfliktního.

       Tato zkušenost mne jako vrchního velitele ozbrojených sil naší země vedla k tomu, že jsem Vás na návrh vlády České republiky jmenoval do funkce Náčelníka Generálního štábu AČR.  Zastával jste tuto odpovědnou pozici v nelehké době, kdy naše ozbrojené síly procházely zásadní transformací a současně plnily své úkoly jak v naší vlasti, tak v zahraničních misích. V této obtížné situaci jste se osvědčil.

       Přijměte, vážený pane generále, tuto plaketu jako výraz uznání prezidenta republiky za plodnou spolupráci mezi armádou a hlavou státu. Přeji Vám ve Vašich nových civilních aktivitách mnoho úspěchů a přeji Vám spokojenost také v osobním životě.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu