Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Jeho Svatosti papeži Benediktovi XVI.

Dokumenty, 15. 5. 2012

V Praze dne 15. května 2012

Vaše Svatosti,

       dovolte, abych Vám touto cestou poblahopřál k životnímu jubileu a k dalším významným výročím, která si v tomto roce připomínáte. Předně Vám přeji pevné zdraví a dostatek síly pro pokračování ve Vašem mimořádně zodpovědném a důležitém úřadě.

       V dubnu jste oslavil 85. narozeniny, před nedávnem uplynulo 25 let od Vašeho ustanovení arcibiskupem Mnichova a Freisingu a za několik týdnů uplyne stejná doba od Vašeho jmenování kardinálem. Ve všech těchto funkcích jste prokázal odvahu hájit vlastní – někdy i nepopulární – názor. Stál jste za svými myšlenkami a dokázal je obhájit. Jako představitel veřejného života jste vždy zůstal věrný svým principům, což je hodnota důležitá pro zachování vnitřní síly člověka, ale zejména důležitý impuls navenek pro okolní svět. Dnešní doba potřebuje osobnosti, které svým působením a příkladem dávají jistotu a naději.

       Se zájmem sleduji Vaše veřejná vystoupení a projevy. Chtěl bych Vám poděkovat za názory týkající se naší společnosti, za myšlenky, které dokáží oslovit, přimět k zamyšlení a tím také obohatit.

       Velmi rád vzpomínám na naše setkání v uplynulých letech ve Vatikánu i v České republice. Vaše návštěva v roce 2009 byla pro naši zemi velmi důležitá a já osobně na ni rád vzpomínám.  

       Do dalších let Vám přeji mnoho sil, inspirace, radosti a těším se na další setkání.

       S pozdravem

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu