Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřání prezidenta…


Blahopřání prezidenta Joachimu Gauckovi ke zvolení do funkce prezidenta

Dokumenty, 19. 3. 2012

V Praze dne 19. března 2012

Vážený pane prezidente,

dovolte mi, abych Vám jménem občanů České republiky i jménem svým srdečně pogratuloval k Vašemu zvolení prezidentem Spolkové republiky Německo.

Naše země spojují těsné, přátelské a užitečné vztahy v ekonomické, politické i kulturní oblasti, a to jak bilaterálně, tak i v rámci NATO a Evropské unie. Spojuje nás také mnoho osobních vazeb a profesionálních kontaktů. Jsem tomu velmi rád a věřím v další rozvoj spolupráce mezi našimi státy.

Přeji Vám, pane prezidente, pevné zdraví, trpělivost a hodně úspěchů při výkonu prezidentského úřadu. Dovolte mi, abych Vás pozval na oficiální návštěvu České republiky. Bude mi radostí se s Vámi setkat a přivítat Vás zde na Pražském hradě.

S přátelským pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu