Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident vetoval zákon o…


Prezident vetoval zákon o podporovaných zdrojích energie

Tisková sdělení, 14. 3. 2012

V Praze dne 14. března 2012

Vážená paní předsedkyně,

využívám své pravomoci dané mi článkem 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Zákon mi byl doručen k podepsání dne 29. února 2012.

Důvody, které mne k tomuto kroku vedou, jsou následující:

Zákon dále rozšiřuje okruh podporovaných zdrojů energie, a to v situaci, kdy již dnes podpora takových vybraných zdrojů dosahuje neúnosně vysokého stupně a je navíc zcela kontraproduktivní. Zákon nepřináší úspory, ale naopak navýšení nesystémových podpor vybraných zdrojů energie z veřejných prostředků, a to v době, kdy po úsporách voláme. Přinese nejen nové náklady pro veřejné rozpočty, ale také zvýšení cen energií, které platí občané a podniky, a to způsobem, který nyní nikdo není schopen ani odhadnout.

Zahrnutím biometanu mezi podporované zdroje může zákon vážně zhoršit životní prostředí u nás, protože nejspíše povede k masivnímu dovozu odpadů z celé Evropy, aby u nás mohly zahnívat a vytvářet tím biometan.

Zákon je nekvalitně zpracovaný, mimo jiné i v důsledku celkového přepracování vládního návrhu Senátem, řadu pravidel by bylo třeba doplnit až prostřednictvím navazující legislativy. V zákoně chybí i tak zásadní věc, jako je přesné vymezení okruhu osob, které budou mít na podporu nárok. Pokud by to vše bylo doplněno až podzákonnými právními předpisy, dostaly by se takové předpisy do rozporu s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod, protože prostřednictvím nařízení a vyhlášek lze na základě zákona stanovit jen technické detaily jeho provádění, nikoli vlastní práva a povinnosti občanů.

Dnes si často říkáme, že neuvážená podpora výroby elektřiny ze slunečního světla se nám všem velice vymstila. Zdražila energii, zatížila daňové poplatníky, způsobila zabrání ohromných ploch zemědělské půdy a nastolila neřešitelný problém, co udělat s vysloužilými slunečními kolektory. Snažíme se pět minut po dvanácté tento problém napravit, ale škody již byly napáchány. Máme nyní možnost podobnou chybu neudělat a před dalším skokem do neznáma se zastavit a znovu jej zvážit. Rád bych umožnil Poslanecké sněmovně, aby takovou příležitost ještě dostala.

S pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu