Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Rok devátý – projevy, články,…


Rok devátý – projevy, články, eseje

Knihy, 7. 3. 2012

Držíte v ruce v pořadí již devátou bilanční knihu prezidenta České republiky Václava Klause, v níž každoročně – při příležitosti výročí své inaugurace – přináší shrnutí svých publikovaných (i nepublikovaných) textů, přednášek, projevů, vybraných dopisů, a dalších dokumentů, které vznikly v průběhu roku 2011, tedy v devátém roce jeho výkonu funkce prezidenta republiky.

Kniha Rok devátý dokumentuje a podává plastický obraz o tom, co prezident v uplynulém roce dělal, na co reagoval, co se snažil svými články, vystoupeními či vety zákonů ovlivnit, se kterými zahraničními partnery jednal, a to jak v roli hostitele při jejich návštěvách na Pražském hradě, nebo při vzájemných setkáních při různých příležitostech v cizině.

Prezident hodnotí vnitropolitický vývoj v roce 2011, ale často se také zamýšlí nad neutěšeným vývojem v Evropské unii, který v loňském roce nevyhnutelně vyústil v krizi eura a celé eurozóny. Své postoje k této problematice shrnul kromě řady vystoupení na akademické půdě doma i v zahraničí rovněž v úspěšné publikaci našeho nakladatelství Evropská integrace bez iluzí, která byla vydána v závěru roku 2011.

Stejně jako v předchozích letech se prezident i v roce 2011 zabývá především domácí i zahraniční politikou a ekonomikou, ale připojuje také několik zamyšlení nad obecnějšími pojmy, jako je svoboda a politická korektnost. Jak je již zvykem, svou knihu završuje zápisky z cest, které v průběhu svého devátého funkčního roku v zahraničí vykonal. Místo závěru pak přidává úvahu o svém životě „v radikálně se měnící společnosti“, kterou přednesl na fóru v rakouském Alpbachu.

Název knihy: Rok devátý – projevy, články, eseje
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Euromedia group k.s.
Rok vydání: 2012
Počet stran: 472
ISBN: 978-80-242-3434-2

Knihu je možno objednat zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu