Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky paní Sabině Grušové

Dokumenty, 29. 10. 2011

V Praze dne 29. října 2011

Vážená paní Grušová,

       s hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Vašeho manžela, významného českého básníka a spisovatele, diplomata a politika, Jiřího Gruši.

       Váš manžel byl mým generačním druhem a vždy jsem si mimořádně cenil toho, že i v hezkých i v těch nejtěžších časech, které mu minulá desetiletí nabídla ve velmi pestré směsici, často dokázal prosadit svůj pronikavý talent na té straně společenského zápasu, se kterou jsem i já osobně dlouhodobě souzněl. Bude nám chybět.

       Vím od něj, že jste mu byla nepostradatelnou oporou, a proto mi dovolte, abych Vám o to upřímněji vyjádřil svou hlubokou účast.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu