Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Jiřímu Suchému

Dokumenty, 1. 10. 2011

V Praze dne 29. září 2011

Vážený pane Suchý,

       dovolte, abych Vám za sebe i za celou českou kulturní veřejnost poblahopřál k Vašemu významnému jubileu, k osmdesátým narozeninám. Přeji Vám především hodně sil, vnitřního klidu a spokojenosti, nepřetržité tvůrčí energie a dalších uměleckých úspěchů.

       Patříte k fenomenálním postavám českého divadla a písničkové tvorby. Doba divadla Semafor se stala pro celé poválečné generace něčím stejně významným, jako v předválečném období Osvobozené divadlo, na které jste v jiných, stejně obtížných podmínkách s Jiřím Šlitrem geniálně navázali. Mnohé Vaše písně naprosto zlidověly. Nevím, co víc by si mohl autor přát.

       Často veřejně říkám, že Vaše Kočka na okně a další podobné songy byly větším průlomem do zkamenělého ovzduší totalitního Československa, než mnohé sjezdy spisovatelů a dalších organizací, které politicky připravovaly Pražské jaro 1968. Bylo to obdivuhodné, je a zůstane to nedocenitelné.

       Pro mě je ovšem stejně tak obdivuhodné, že – jak jsem mohl vidět i v nedělním televizním pořadu – dále neúnavně tvoříte, vystupujete, píšete a skládáte.

Vážený pane Suchý,

       přijměte, prosím, ode mě ještě jednou přání všeho dobrého. Na prvním místě pevné zdraví, předpoklad všeho ostatního. Věřím, že ještě dlouho bude Váš nezaměnitelný projev znít českým kulturním prostorem, že se svými spolupracovníky přinesete ještě hodně radosti svým divákům a posluchačům, nám všem.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu