Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky Českému svazu bojovníků za svobodu

Dokumenty, 5. 9. 2011

V Praze dne 5. září 2011

Vážení členové Českého svazu bojovníků za svobodu,

hluboce mě zarmoutila zpráva, že dnes zemřela Vaše dlouholetá předsedkyně paní Anděla Dvořáková.

Odešla v ní jedna ze skutečných osobností našeho veřejného života. Odešla žena, která střežila, připomínala a rozvíjela odkaz hrdinů boje za svobodu a suverenitu naší země, která se nebála jej bránit a ochraňovat před vědomou i nevědomou ztrátou paměti současných generací, před zlehčováním, popíráním a nejrůznějšími formami dezinterpretace naší moderní historie a manipulace jejího výkladu. Její hlas byl slyšet a byli jsme jí za to vděčni. I proto jsem paní Dvořákové před dvěma lety udělil jedno z nejvyšších státních vyznamenání – Řád TGM.

Odchodem paní Anděly Dvořákové utrpěl Váš svaz velkou ztrátu. Přeji Vám, aby se Vám dařilo pokračovat v naplňování svého poslání, abyste stále byli viditelnou a respektovanou organizací, která je pro zachování paměti národa nezbytná.

S pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu