Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky prof. Fialovi k udělení čestné Zlaté plakety

Dokumenty, 26. 8. 2011

V Praze dne 26. srpna 2011

Vážený pane profesore, pane rektore,

       dovolil jsem si využít příležitosti jmenování nového rektora, které znamená konec Vašeho funkčního období v čele Masarykovy univerzity, a příležitosti Vašeho nadcházejícího životního jubilea k tomu, abych Vám udělil Zlatou plaketu prezidenta republiky. Jde o mé ocenění, které dávám osobnostem, které nejen vynikly v oboru své činnosti, ale jejichž aktivita obohacuje náš veřejný život, osobnostem, které oslovily a obohatily mne samotného.

       Navzdory svému ještě téměř mladistvému věku jste přední postavou české politologie i celého českého vysokého školství. Jste prvním rektorem vysoké školy, kterému takové ocenění dávám, což svědčí o tom, jak vysoce hodnotím Vaši práci v čele naší druhé největší univerzity a v čele České konference rektorů.

       Významná je Vaše činnost publikační a osvětová. Jsem pravidelným a pozorným čtenářem Vašich knih a odborných textů. Naše názory jsou na mnohé společenské problémy velmi blízké. Máme společné téma, kterým je obhajoba svobody lidského individua vůči všem typům kolektivismů. To nám jistě nebrání v tom, abychom se cítili také členy jednoho kolektivu, kolektivu lidí, kteří si nezakázali myslet jen proto, že jsou snadněji k mání populární fráze. Především oceňuji, že při svých vrcholných akademických funkcích své názory na aktuální problémy ve společnosti jasně a zřetelně prezentujete i ve veřejných diskusích a v neposlední řadě i to, že máte své názory podloženy hlubokými argumentačními základy.

       Přijměte, prosím, tuto Zlatou plaketu jako výraz ocenění své práce a mého poděkování. Věřím, že budete aktivním účastníkem společenské debaty i nadále.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu