Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Baracku Obamovi

Dokumenty, 1. 8. 2011

V Praze dne 1. srpna 2011

Vážený pane prezidente,

       dovolte mi, abych Vám jménem svým, manželky Livie i jménem občanů České republiky poblahopřál k Vašim narozeninám. Přeji Vám v následujících letech pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním i v osobním životě.

       Rád vzpomínám na Vaši návštěvu Prahy, kterou jste vykonal se svou ženou Michelle v dubnu 2009 a na Vaše tehdejší vystoupení na Hradčanském náměstí, které utkvělo v myslích mnoha Čechů. Hluboký dojem zde zanechal také Váš příjezd o rok později, kdy byla v Praze podepsána nová smlouva START, která se stala významným krokem na poli mezinárodních dohod o odzbrojení. Naše společné rozhovory při těchto příležitostech pro mě byly inspirativní a věřím, že v nich budeme moci pokračovat.

       Vzájemná spolupráce Čechů a Američanů má pevné kořeny ve společně sdílených hodnotách, postojích a ideálech. Jsem přesvědčen, že Spojené státy americké a Česká republika budou i nadále spolehlivými spojenci.

       Vaše Excelence, dovolte, abych Vám ještě jednou popřál vše nejlepší k Vašemu jubileu.

       S úctou

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu