Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky předsedkyni Poslanecké sněmovny k novele zákona o ochraně ovzduší

Dokumenty, 8. 7. 2011

V Praze dne 7. července 2011

Vážená paní předsedkyně,

       v příloze Vám zasílám k dalšímu opatření zákon ze dne 21. června 2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

      Jde o rozsáhlou, již dvacátou šestou novelu zákona o ochraně ovzduší, která opětovně a zcela určitě ne naposledy řeší hospodářský i environmentální dopad přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Je známo, že jsem kritikem celého tohoto projektu. Obávám se, že další a další regulace Evropské unie, které jsme nuceni přejímat do našeho právního řádu, představují jen opětovnou chybnou reakci na původní chybné rozhodnutí, které podle mého názoru vyžaduje zásadní diskusi a jeho přehodnocení. Místo diskuse jsme podrobováni novým direktivám, které mohou mít ve svém důsledku horší efekt než samotný vývoj bez nové regulace.

      Schválená novela zasáhne velkou skupinu subjektů. Negativní finanční dopady mají postihnout podle předkladatele především podnikatele v dopravě, ale i občany jako soukromé osoby, negativně se nová úprava promítne i do státního rozpočtu, zejména v důsledku větší administrativní náročnosti spojené s aplikací zákona v praxi a nižším výnosem spotřební daně.

      Samostatnou kapitolou jsou problémy, které přináší nastoupený celoevropský trend našemu zemědělství. Domnívám se, že bychom se měli na odborné i politické úrovni začít zcela vážně a odpovědně zabývat otázkou, co projekt povinného přimíchávání tzv. biosložek do paliv skutečně přináší nejen zemědělcům, ale i státu, občanům a ochraně české krajiny. Zatím používání biopaliv stále jen rozšiřujeme, aniž bychom se hlouběji zabývali riziky s tím spojenými, mimo jiné i pro zdraví člověka. To vše zatím postrádám. Proto jsem se rozhodl ponechat tento zákon bez svého podpisu.  

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu