Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Rozhovor vedoucího Kanceláře…


Rozhovor vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Jiřího Weigla pro deník Právo o vypořádání vztahů státu a církví

Jinýma očima, 1. 6. 2011

Právo: Jak hodnotíte coby člen vládní komise návrh na vypořádání vztahů státu a církví?

JW: Je v klíčových otázkách podstatně příznivější pro státní rozpočet. Zdá se, že v rámci koalice existuje silná shoda. Návrh umožňuje řešit dlouholetý problém mezi státem a církvemi, který zatěžuje řadu obcí. Proto ho hodnotím pozitivně. Koalice se také rozhodla řešit problém rychle, a proto vycházela z čísel a odhadů, které byly obsaženy v původním Topolánkově materiálu.

Právě ocenění majetku bývalo rozporováno…

Dostali jsme řadu analýz. Mimo jiné i Ernst & Young, která odhady posuzovala pro parlamentní komisi. A jednoznačný názor byl, že není na místě odhady zpochybňovat.

Vy jste jednal jako zástupce prezidenta. Přinesli jste do diskuse nějaký návrh?

Pan prezident nešel do diskuse s nějakým návrhem, který by prosazoval. Prosazoval jsem tam zásadu, která byla snad přijata, že princip majetkového vyrovnání musí vycházet z obecného principu, který byl použit v restitucích, to je zmírnění některých majetkových křivd. Nelze počítat s vrácením veškerého majetku, ušlých zisků a podobně.

Neví se, jak dlouhé bude přechodné období, kdy budou ještě církve financovány ze státního rozpočtu.

To bude doladěno až v odborných diskusích. Hospodářské postavení církví není stejné, různě závisejí na financování státem. Bude pro ně rozdílně obtížné se připravit na život bez státní podpory. To si musí nejdříve ujasnit církve mezi sebou a k tomu mají co říci ministerstva financí i jiné resorty, co bude únosné pro rozpočet, který je napjatý.

Podle ČSSD církve nemusí dobře hospodařit, proto by podle nich bylo lepší zřídit fond, který by majetek spravoval a vyplácel církvím rentu.

To je teoreticky možné. Ale všechny koaliční strany říkaly, že to není přijatelné.

Vlastimil Tlustý prý ve věci církevních restitucí radí prezidentovi.

S úlohou pana Tlustého jsem se při práci této komise nesetkal.

Oldřich Danda, Právo, 1. června 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu