Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky prof. Rajko Dolečkovi

Dokumenty, 1. 6. 2011

V Praze dne 31. května 2011

Vážený a milý pane profesore,

       dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poblahopřál k Vašim šestaosmdesátým narozeninám. Přeji především pevné zdraví, radost z práce a vnitřní pohodu a klid.

       Ačkoli jste české veřejnosti znám především svou profesí jako propagátor zdravého životního stylu a dietolog, nemalá část – a k nim se odvažuji patřit – Vás zná také z Vašich knih a publicistických prací, které se týkají složitých osudů jihoslovanských národů, na prvním místě Srbů.

       Víte, že spolu v tomto směru sdílíme řadu velmi blízkých pohledů a postojů, zvláště pokud jde o tragické události na Balkáně v devadesátých letech minulého století. Oba také víme, že nebylo a není lehké zastávat veřejně názory, které jsou v aktuální situaci „politicky nekorektní“ a jejichž obhajobou si proto člověk často vyslouží negativní mediální nálepky.

       Velmi si vážím každého, kdo takové riziko vědomě podstupuje, s vědomím,
že občanská angažovanost má přímou souvislost s nikdy nekončím bojem za svobodu jednotlivce i celých národů. Především z těchto důvodů si vážím také Vás.

       Přijměte, pane profesore, ještě jednou gratulaci k Vašim krásným narozeninám.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu