Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční telegram…


Kondolenční telegram prezidentovi Maďarska k úmrtí Ference Mádla

Dokumenty, 31. 5. 2011

V Praze dne 31. května 2011

Vážený pane prezidente,

s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o skonu bývalého prezidenta Maďarské republiky pana Ference Mádla.

Vzpomínám na naše mnohá setkání během jeho působení v úřadu prezidenta, kdy jsme jako představitelé blízkých zemí měli často příležitost sejít se a v přátelské atmosféře prodiskutovat nejen otázky, které se týkaly našich prezidentských úkolů, ale také osobní témata.

Prezident Mádl se svými postoji a činy – nejen v době působení ve funkci prezidenta Maďarské  republiky – bezpochyby zařadil mezi významné osobnosti Vaší země.

Dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím také jeho rodině a maďarskému lidu vyjádřil v této těžké chvíli jménem svým i jménem občanů České republiky upřímnou soustrast.

S úctou

Václav Klaus
prezident České republiky

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu