Klaus.cz


Hlavní strana » Rozhovory » Prezident o Ústavním soudu …


Prezident o Ústavním soudu (rozhovor pro MF Dnes)

Rozhovory, 9. 5. 2003

V létě skončí mandát osmi z patnácti soudců Ústavního soudu. Máte už dost kandidátů na to, abyste obsadil všech osm uprázdněných míst najednou?

Zatím nemám. Není to vůbec jednoduché, ale spolu se svými spolupracovníky a s externími odborníky se snažím v této věci pokročit tak, aby se co nejvíce omezila možnost, že bude Ústavní soud nějakou dobu pracovat bez potřebného minima 10 ústavních soudců (pro jednání pléna).

Ministr spravedlnosti Pavel Rychetský Vám nedoporučil jmenovat znovu ani ty současné soudce, kterým to umožňuje věk. Budete to respektovat?

K názoru pana ministra přihlédnu, ale není pro mne nijak zásadní. Rozumím ale i tomu, že je v Evropě znovujmenování ústavních soudců velmi neobvyklé.

Domníváte se jako pan Rychetský, že ústavní soudce má být principielně jen na jedno období, aby nebyl v pokušení se svým rozhodováním na konci funkčního období zalíbit politikům?
To pro mne není rozhodující argument. U ústavních soudců podle mého názoru hrozí spíše jiná pokušení, než zalíbit se politikům. Mám na mysli zejména pokušení stát se politikem, přeměnit Ústavní soud v jakousi třetí komoru parlamentu a „vytvářet právo“. Ústavní soud by i z tohoto důvodu obměňován být měl.

Už jste oznámil, že navrhujete za ústavního soudce Miroslava Výborného. V  případě ústavních soudců ale padla i jména dalších známých politiků, právě Pavla Rychetského či Petra Pitharta. Hodláte tedy jmenovat do těchto funkcí další politiky?

To jsou všechno zatím jen spekulace. Politická minulost ale pro mne rozhodně není žádnou diskvalifikací. To jsem řekl už mnohokrát.

„Zpolitizování“ Ústavního soudu ale může být pro budoucnost nebezpečné. Ostatně sám jste některá jeho rozhodnutí pokud jde o politiku v  minulosti kritizoval.

Jde o to, co kdo považujeme za zpolitizování. Zpolitizováním není přítomnost bývalých politiků, ale byl by jím jistý způsob chování Ústavního soudu. Já nepředpokládám, že bude Miroslav Výborný dělat v Ústavním soudu politiku. Ale jistě bude mít určitý názor na svět.

Měl rozhodující slovo při sestavení Vašeho právního poradního sboru, v němž jsou dva agenti tajné policie a další sporné osobnosti, Váš prezidentský protikandidát Jaroslav Bureš?

Prosím o opatrné používání slova „sporný“, každý to vidí po svém. Jaroslav Bureš byl jen jedním ze mnou oslovených právníků, aby se stali členy tohoto poradního orgánu. Vaše spekulace o jeho roli v sestavování mého poradního sboru je obdivuhodná.

Je obsazení sboru už konečné?

Ne. A konečné nebude nikdy. Nejde totiž o sbor, ale o volný okruh konzultantů.

Vyměníte i vedení Nejvyššího soudu a jmenujete tam pana Bureše, jak se o tom mluví?

Nevím, že se o tom mluví a zatím jsem o něčem takovém neuvažoval. V současnosti se zabývám Ústavním a ne Nejvyšším soudem.

Počítáte s tím, že někteří členové poradního sboru budou sami usilovat o post soudců Ústavního soudu? Nevidíte v  tom střet zájmů? Budou Vám radit a pak sami obsadí důležité posty.

Nevím, zda o to budou usilovat, ale nechápu, proč by je pozvání na občasné sezení s  prezidentem mělo doživotně z  takových ambicí vyloučit. Slovo střet zájmů je skutečně úsměvné.

Budete při návrzích ústavních soudců hledět k minulosti kandidátů - včetně jejich občanských postojů?

Jistě. Budu hledět i na mnoho dalších referencí, občanských i odborných. Je to opravdu nelehká a navíc zdlouhavá práce.

V souvislosti s problematikou soudnictví se hovoří i o otázce milostí. Už jste se rozhodl, zda některé udělíte? Zabýval jste se konkrétně už vůbec touto otázkou? Žádostí je totiž přes 4500 a ministr Pavel Rychetský říká, že některé je potřeba urychleně vyřešit.
Potřeba urychleně vyřešit? Tomu nerozumím. Kdo to potřebuje? Odsouzení? Advokáti? Ředitelé věznic? Na milost není žádný nárok. Není žádná povinnost, jakým způsobem či jak rychle se mají vyřešit. Již v  době kandidatury nebo dokonce dávno před ní jsem se vyjádřil, že milost je institutem mimořádným a podle tohoto názoru se také dnes chovám.

Udělil byste milost Grebeníčkovi staršímu, kdyby Vás o to požádal jeho syn, významný politik?

Žádnou takovou žádost od pana Grebeníčka nemám. Obecně ale platí, že veřejná známost žadatele je spíše diskreditujícím faktorem, než zvýšením pravděpodobnosti udělení milosti. Právě toto já cítím velmi silně.

Viliam Buchert, Luděk Navara, MF Dnes, 9. 5. 2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu