Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Zdravice prezidenta republiky…


Zdravice prezidenta republiky XXXVI. sjezdu ČSSD

Dokumenty, 19. 3. 2011

Vážení delegáti,

protože jsem v těchto chvílích na mezinárodní konferenci v Itálii, dovolte, abych Vaše důležité rokování pozdravil touto formou.

Česká strana sociálně demokratická, jako nejstarší česká politická strana, v uplynulých dvaceti letech dokázala navázat na své prvorepublikové tradice a stala se nejsilnější a nejvýznamnější levicovou politickou formací na naší politické scéně. V letech 1998-2006 jako dominantní vládní strana nesla hlavní odpovědnost za politický a hospodářský vývoj v zemi. Nejvíce hlasů získala i v loňských parlamentních volbách.

Vaše strana má v současnosti nejpočetnější kluby zastupitelů v Poslanecké sněmovně i v Senátu. Sociálními demokraty jsou všichni krajští hejtmani. ČSSD je součástí koalice i na pražském magistrátu. Ve Vašich rukou je tak významná část správy naší země, a proto – i když jste dnes vůči vládě v opozici – i významná část odpovědnosti.

Obsahem politické demokracie je ideové a názorové soupeření politických stran, ale zájmem země a jejích občanů je to, aby si političtí soupeři byli vědomi společného zájmu, kterým je stabilita a prosperita země, ve které žijeme, a aby byli schopni hledat a nacházet řešení, která správa věcí veřejných vyžaduje. Přál bych si, aby tento pocit společné odpovědnosti za naši přítomnost a budoucnost na naší politické scéně sílil.

Máme co řešit. Obtíže, kterými procházíme, jsou jen zčásti způsobeny takovými vnějšími faktory, jako byla nedávná finanční a ekonomická krize euro-atlantického prostoru nebo jako je prohlubující se systémová krize Evropské unie. Narůstající zadlužení našeho státu, přebujelý sociální systém, příliš nákladný zdravotní a důchodový systém nejsou něčím, co by nám vnutil někdo z vnějšku. Je to náš problém, a i když o něm víme již dlouho, nenacházíme politickou rozhodnost, odvahu a sílu k potřebným změnám.

Jsem přesvědčen, že mezi vládou a opozicí je třeba hledat elementární shodu, zejména u reforem, které překračují jedno či dvě volební období a které životy našich občanů ovlivňují na dlouhá desetiletí. Naši zemi by učinilo nevěrohodnou jak dovnitř, tak navenek, kdyby případná budoucí povolební změna vládní reprezentace znamenala odmítnutí všeho předchozího a kdyby vedla k zahájení nového kola přípravy nutných změn a reforem. To si nemůžeme dovolit.

Jde o mnoho, jde o důvěru ve stát a v systém parlamentní zastupitelské demokracie. Domnívám se, že si Česká strana sociálně demokratická toto všechno dobře uvědomuje a že bude u nejzávažnějších společenských témat hledat dialog. Předpokládá to, že k němu budou připraveny a odhodlány také strany současné vládní koalice.

Přeji Vám a nám všem, aby toto hledání bylo úspěšné. K tomu je Váš sjezd nejvyšší platformou a já věřím, že dáte Vašim zvoleným představitelům silný mandát k řešení témat, která stojí před námi.

Přeji Vašemu jednání úspěch a novému předsedovi a vedení České strany sociálně demokratické mnoho zdaru.

Václav Klaus, 18. března 2011

Zdravici prezidenta republiky XXXVI. sjezdu ČSSD přednesl vedoucí KPR Jiří Weigl, Brno, 19. března 2011.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu