Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Dopis prezidenta republiky…


Dopis prezidenta republiky Jaroslavu Svěcenému k udělení Zlaté plakety

Dokumenty, 9. 12. 2010

Vážený mistře,

       dovolte mi, abych Vám k 50. narozeninám nejen popřál mnoho zdraví, štěstí, vytrvalosti a dalších pracovních úspěchů, ale abych Vám u příležitosti Vašeho životního jubilea udělil Zlatou plaketu prezidenta republiky. Toto ocenění dávám osobnostem, které nejenže vynikly ve svém oboru, ale jejichž přínos je známý v celé naší zemi a které navíc oslovily a obohatily i mne osobně. Všechny tyto charakteristiky se na Vaši tvorbu nadmíru hodí.

      Proslavil jste se doma i v zahraničí jako houslový virtuóz i jako popularizátor vážné hudby. Díky žánrové otevřenosti a schopnosti propojovat vynikající muzikanty nejrůznějších stylů a generací jste přivedl ke klasické hudbě mnoho nových posluchačů a naopak, mnoha konzervativnějším posluchačům jste pomohl poznat umění, které leželo mimo jejich hudební obzor. Vystupoval jste v desítkách zemí po celém světě, od největších hudebních center až po královské dvory v Thajsku a v Jordánsku a za celé české publikum bych Vám chtěl poděkovat, že se na naše domácí pódia vždy vracíte s viditelnou chutí a elánem.

      Houslím se věnujete nejen jako hudebnímu nástroji, ale také jako mistrovskému umělecko-řemeslnému dílu. Před třemi lety jsem během své návštěvy Královéhradeckého kraje spolu s Vámi navštívil houslařskou dílnu a Váš zasvěcený výklad se pro mne stal nezapomenutelným zážitkem.

      Jsem rád, že se svého jubilea dožíváte v plné životní síle a ještě jednou Vám k němu přeji vše nejlepší.

      S pozdravem

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu