Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Příspěvek prezidenta…


Příspěvek prezidenta republiky do sborníku k výročí 200 let od narození Karla Hynka Máchy

Dokumenty, 26. 11. 2010

Svou záštitu Máchovskému roku, pořádanému Obcí spisovatelů u příležitosti dvoustého výročí jeho narození, jsem udělil s velkou radostí a bez váhání. Připomínat si tohoto našeho „základního“ básníka je naší radostí i povinností – a to nejen při tak kulatých výročích, jako je toto.

Velmi bych si přál, aby se Karel Hynek Mácha opět stal součástí všeobecného kulturního povědomí naší veřejnosti – zvláště mladých generací. Říkám-li „opět“, naznačuji tím obavu, že tomu tak není. Mám strach, že z něj začínají přežívat jen první čtyři řádky jeho nejslavnějšího díla. Že v posledních desetiletích jeho odkaz do značné míry podlehl obecnému trendu kulturní a historické diskontinuity, která jako nebezpečná choroba tiše a nenápadně prorůstá naším národním organismem. Příčin tohoto stavu je mnoho, zmíním alespoň tři, které pokládám za nejpodstatnější.

Zcela zásadní roli hraje prohlubující se nesoustavnost vzdělání – zvláště ve společensko-vědních disciplínách. Zažíváme sice explozi technologií, kterým se říká informační, ale ve skutečnosti nám tyto technologie informace, jako strukturovaný celek, nenabízejí. Nabízejí nám data, dokonce miliardy dat ze všech oblastí světa a lidské činnosti. Zjistit, která jsou podstatná, která okrajová a co je pouhé „informační smetí“, dnešní školy příliš neučí.

Druhou příčinou je módní vlna takzvaného multikulturalismu. Ten je doprovázen opomíjením vlastních kořenů, tradic, snahou o světovost za každou cenu, a umělým vytvářením „světové či globální vesnice“, v níž se všechno národní a osobité rozpouští a ztrácí.

A konečně třetím důvodem jsou média, zvláště pak elektronická. V nich bývalou, alespoň částečnou edukativnost vytlačila zábava, obvykle na velmi nízké úrovni.

Pro mnohé lidi proto zůstává Mácha spojen už jen s Petřínem, se vzpomínkou na studentské majáles a s pár veršíky z úvodu Máje. To je ale zoufale málo. O tom Máchův odkaz opravdu není a být nesmí.

Velmi jsem proto přivítal Máchův rok, který právě nyní vrcholí. Chtěl bych touto cestou všem jeho organizátorům poděkovat, a nám všem popřát, aby se i díky jejich záslužné práci podařilo alespoň trochu vrátit našeho velkého básníka do obecného povědomí. Se všemi složitostmi jeho osobnosti a jeho doby. Nikoli z nějakých akademických naučných důvodů. Spíše proto, že bez toho, že porozumíme své vlastní minulosti,  jen obtížně porozumíme mnohým složitostem a obtížím doby dnešní.

Václav Klaus, sborník k 200. výročí narození K. H. Máchy, Jest pěvcův osud světem putovati - Karel Hynek Mácha 1810 – 2010, Litoměřice 19. - 21. 11. 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu