Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev na večeři u…


Projev na večeři u příležitosti karlovarského prezidentského setkání Visegrádské čtyřky

Projevy a vystoupení, 5. 11. 2010

vstup do fotogalerie

Vážení páni prezidenti, vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

jsem – spolu se svou manželkou a se všemi svými  spolupracovníky – velmi rád, že jsme Vás mohli dnes na pravidelném setkání hlav států zemí Visegrádské čtyřky přivítat u nás, v České republice, ve světoznámých Karlových Varech. Pan prezident Gašparovič toto každoroční setkání dobře zná, ale pan prezident Komorowski a pan prezident Schmitt se – jako nově zvolení prezidenti svých zemí – účastní summitu V4 poprvé. Srdečně chci přivítat i první dámy Slovenska, Polska a Maďarska. Věřím, že jim dámský program poskytuje příjemné zážitky navzdory ne příliš příznivému ročnímu období. Ale, milé dámy, Vaši manželé si jindy čas neudělali.

Za několik měsíců tomu bude 20 let, kdy tisícileté, velmi rozmanité vztahy našich zemí získaly na schůzce v maďarském Visegrádu novou institucionální podobu. Ta přestála všechny bouřlivé peripetie vývoje našich zemí, ke kterým v posledních dvou desetiletích došlo a zůstává i dnes životaschopnou platformou naší spolupráce, jak mezi námi navzájem, tak vůči našim partnerům v Evropě.

Tato forma naší spolupráce začala na počátku devadesátých let možná trochu vynuceně a shora. Tehdejší Československo, Polsko a Maďarsko se po pádu komunismu nacházely ve velmi složitém období, zesíleném nejasnými perspektivami svého zakotvení v západních integračních a bezpečnostních strukturách. Naši západní partneři tehdy s příslibem členství našich zemí v Evropské unii a v NATO váhali a místo toho nás vybízeli, abychom vzájemnou spoluprací nejdříve prokázali, zda pro nás taková perspektiva vůbec přichází v úvahu.

Byl to zvláštní postoj. Proto jsem tehdy představu V4 jako náhražky našeho plnoprávného členství v západních institucích odmítal. Vždy jsem však chtěl, abychom – ve vlastním zájmu – dokázali vzájemně co nejlépe spolupracovat a to jak v hospodářské, tak v politické oblasti. Prvním příkladem takové úspěšné spolupráce se stala Středoevropská zóna volného obchodu, CEFTA, která našim zemím umožnila zachovat maximum obchodních vztahů a stala se inspirací i pro další země jižní a východní Evropy. Druhý, stejně silný projekt jsme zrealizovat nedokázali. Uplynulé období ukázalo, že v hospodářské oblasti existuje jen mále projektů, které by překračovaly bilaterální rámec.

Vstupem do Evropské unie a do Severoatlantické aliance naše spolupráce získala novou zahraničněpolitickou dimenzi. V4 nám dává možnost formulovat společné zájmy a priority a pokoušet se je na mezinárodní scéně prosazovat. Setkání hlav států, stejně jako pravidelná setkání představitelů vlád a parlamentů jsou proto důležitou příležitostí pro vzájemný politický dialog. Považuji za velmi potřebné, aby pokračoval i v budoucnu.

Dvacet let existence visegrádského seskupení však ukázalo i na některé problémy. Ač jsou si naše země v mnohém velmi blízké, jsou také v řadě věcí rozdílné. Jsou mezi námi rozdíly ve velikosti a struktuře ekonomiky, rozdíly vykazuje hospodářský i politický vývoj, trochu jiné jsou i zahraničně-politické priority. Přesto jsem přesvědčen, že dostatečně silné společné zájmy existují. Máme zájem na tom, aby byl náš region stabilní politicky i hospodářsky. Máme zájem na tom, aby se postavení našich zemí v Evropské unii neoslabovalo, abychom neztratili právo řídit si své vlastní záležitosti, a aby další směřování EU vytvářelo předpoklady pro naši prosperitu a konkurenceschopnost. Nepochybně musí být naším zájmem i to, aby se problémy v našich vzájemných vztazích řešily dialogem a vzájemným porozuměním. Navíc se ukazuje, že máme společné zájmy v oblasti energetické bezpečnosti a v rozvoji hospodářských vztahů  se zeměmi na východ a jih od nás.  Podobně se nás dotýkají i silně prosazované nadnárodní regulace v oblasti veřejných financí či finančního sektoru. I v tomto směru může institut V4 hrát pozitivní roli.

Česká republika, která hostí tento summit, má za sebou  významný rok, kdy u nás proběhly parlamentní, komunální i senátní volby. Vzešla z nich vláda se silným mandátem, která hodlá uskutečnit důležité a nezbytné reformy. I když v nedávné krizi obstála naše země poměrně dobře a i když se zdá, že se hospodářská situace zlepšuje, vývoj v Evropě nám signalizuje, že podmínkou dlouhodobé prosperity jsou zdravé veřejné finance. I v tomto ohledu mohou být naše zkušenosti pro druhé inspirací.

Jsem velmi rád, že jsme pro letošní summit hlav států V4 zvolili  jako hostitele město Karlovy Vary, které je nejen světoznámým lázeňským střediskem, ale i moderním průmyslovým městem a centrem regionu nejzápadnějších Čech. Ve své dlouhé historii hostily Karlovy Vary mnoho hlav států a významných osobností z Evropy i zámoří. Jsem přesto přesvědčen, že i tento summit V4 bude mít ve slavné historii tohoto města své čestné místo.

S potěšením mohu říci, že přípravě na toto naši akci věnovali představitelé i obyvatelé Karlových Varů a celého Karlovarského kraje  mnoho úsilí a chtěl bych všem – panu primátorovi a jeho kolegům na radnici, panu hejtmanovi a představitelům kraje, hotelům, všem organizacím a firmám, které se na zajištění tohoto setkání podíleli, ale i široké karlovarské veřejnosti – poděkovat za pohostinství a za milé přijetí, kterého se nám zde dostává.

Vážení páni prezidenti, vážené dámy a pánové, vítejte v Karlových Varech.

Václav Klaus, slavnostní večeře summitu V4, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, 5. listopadu 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu