Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Zdravice prezidenta republiky…


Zdravice prezidenta republiky shromáždění Svazu pomocných technických praporů

Dokumenty, 13. 10. 2010

Vážený pane předsedo,
vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych využil Vašeho dnešního setkání, shromáždění Svazu pomocných technických praporů – vojenských táborů nucených prací a všechny Vás při této příležitosti pozdravil. Velmi mne mrzí, že dnes nemohu být mezi Vámi.

Dlouhé období komunistické vlády těžce poznamenalo naši zemi i životy mnoha lidí. I Vy jste byli těmi, koho komunistický režim pokládal za hrozbu a koho vystavil pronásledování a perzekuci. Mnozí z Vás za to zaplatili svým zdravím, někteří i svými životy. Způsob, jakým s Vámi bylo během pobytu v pomocných technických praporech i dlouho poté zacházeno, byl a je neospravedlnitelný a odsouzeníhodný.

Od doby, kterou jste byli přinuceni strávit v PTP, uplynulo již mnoho desítek let. Rád bych Vám poděkoval za to, že tyto skutečnosti i tímto setkáním připomínáte sobě samým, ale i nám všem. Jsem rád, že mohu alespoň takto podpořit Vaši činnost a úsilí.

Dovolte mi, abych všem z Vás popřál pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti v osobním životě. Vám všem i Svazu pomocných technických praporů bych rád poděkoval za dosavadní aktivitu a popřál Vám i do budoucna v této záslužné činnosti úspěch.

Václav Klaus

V Praze dne 13. října 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu