Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Elektronické vydání knihy…


Elektronické vydání knihy Modrá nikoli zelená planeta

Knihy, 9. 9. 2010

Předmluva autora k elektronickému vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Od prvního - v dnešní době už pomalu začíná být nezbytné dodat papírového - vydání této knihy uplynuly více než tři roky, což je v dnešním světě urychlené komunikace a informační záplavy relativně dlouhá doba. I v debatě o globálním oteplování se toho za tu dobu hodně událo, ale je smutné, že v politické sféře a v médiích zůstává všechno v podstatě při starém. Dnes a denně jsou po celém světě vydávány nové a nové články, studie a knihy odhalující neudržitelnost a neobhajitelnost doktríny globálního oteplování, která za viníka – v posledním století probíhajícího – mírného oteplování považuje člověka a jím prováděné spalování fosilních paliv. Tyto práce dokazují nepotřebnost a nesmyslnou nákladnost opatření navrhovaných environmentalisty k souboji člověka s přírodou a klimatem.

Přesto tato doktrína vítězně kráčí světem, neboť má své mocné zastánce. Politici objevili její – jak se domnívají a jak se, paradoxně, ukazuje – velice slibný politický náboj a uvěřili, že jim přináší voliče. Mnozí byznysmeni pochopili, že se touto cestou dá uniknout z přísných zákonů trhu a že je možné úspěšně žadonit o štědré státní dotace. Intelektuálové, novináři a socialisté všeho druhu získali nové mocné argumenty pro svůj věčný zápas s lidskou svobodou, trhem a kapitalismem.

I my jsme ale získali nové přívržence, zejména mezi běžnými lidmi, kteří to všechno začínají více a více chápat. Začíná přibývat vědců, kteří vykročili ze zátiší vědeckých časopisů a zúčastňují se veřejné diskuse na toto téma. V poslední době jsou to zejména knihy dvou Australanů – I. Plimera „Heaven and Earth: Global Warming, The Missing Science“ (Connor Court Publishing, 2009) a R. M. Cartera „Climate: The Counter Consensus“ (Stacey International, 2010).

Za dobu, která uplynula od prvního vydání mé knihy, toho vím o této problematice daleko více i já. Původní desetistránkový seznam literatury bych mohl snadno několikanásobně rozšířit, ale i kdybych se pokoušel knihu přepisovat od základu, žádnou kvalitativní změnu bych v ní neudělal. Byla přeložena již do šestnácti jazyků. V letošním roce vyšla v dánštině, arabštině, japonštině a v černohorštině (což bych si troufl označit za bývalou srbochorvatštinu).

Na stejné téma jsem napsal řadu článků a v mnoha zemích světa pronesl projevy a přednášky, které byly vesměs také publikovány. Posledními dvěma byl v březnu 2010 projev v Palm Beach na Floridě – „Global Warming Alarmism is a Grave Threat to our Liberty“ a v říjnu projev v Londýně – „The Climate Change (or Global Warming) Doctrine is Part of Environmentalism, Not of Science“. Všechny tyto mé texty jsou – v různých jazycích – k dispozici na www.klaus.cz.

Podtitul mé knihy zní: Co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Více a více jsem přesvědčen, že je ohrožena svoboda. Klima nikoli. Věřím těm klimatologům, kteří říkají, že je „současné klima v podstatě stejné jako v posledních deseti tisíci letech, nebo jinak řečeno, že je dnešní mírné oteplování v rozmezí toho, co bylo v těchto deseti tisíci letech normálním výkyvem“ (Garth Paltridge, ředitel Institutu studií Antarktidy a jižních moří na univerzitě v Tasmánii). Ohrožení lidské svobody cítím stále silněji.

Čím dál častěji ve svých vystoupeních dodávám, že stejně jako svoboda je ohrožena i lidská prosperita, což ostatně není překvapující, protože svoboda a prosperita jsou spojené nádoby. Jedno bez druhého není možné. Dnešní postoje environmentalistů a z nich vyplývající hospodářsko-politická opatření jsou útokem na obojí, zejména v chudších zemích. Tam hrozí, že život stamiliónů lidí zůstane na více méně „subsistenční“ úrovni i nadále.

Jsem rád, že mi nakladatelství Dokořán dalo šanci vydat svou knihu v e-verzi. Je to nová zkušenost i pro mne, v podstatě velmi staromódního člověka.

Václav Klaus

Autor: Václav Klaus
Podtitul: Co je ohroženo: klima nebo svoboda?
Vydavatel: Dokořán
ISBN pdf: 978-80-7363-318-9
ISBN epub: 978-80-7363-320-2
Rok vydání: 2010 (třetí, elektronické vydání)

Ukázky ke stažení: ukázka pdf, ukázka epub

Knihu je možno objednat zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu