Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Lotyšska

Projevy a vystoupení, 30. 8. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Zatlersová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti velmi srdečně pozdravil a přivítal Vás v historických prostorách Pražského hradu.

V květnu letošního roku jsem při slavnostní večeři v Rize mluvil o tom, že až do nedávna historie našim národům nedala mnoho příležitostí k intenzívním kontaktům. Bylo velmi prozřetelné, že jsem použil čas minulý. Skutečnost, že mohu Vás, vážený pane prezidente, spolu s Vaší paní manželkou a s Vaším doprovodem jen několik měsíců, které uplynuly od mé státní návštěvy Lotyšské republiky, přivítat zde v Praze, dokazuje, že jsou vztahy mezi našimi zeměmi velmi živé a intenzívní a že existuje oboustranný zájem na jejich rozvoji.

Naše členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci dává našim současným vztahům dobrý základ. Obě naše země mají zájem na prosperitě a stabilitě našeho kontinentu a obě mají zájem na zachování silné transatlantické vazby a spojenectví se Spojenými státy. Obě naše země mají zájem na tom, aby se Evropská unie vymanila ze své dnešní krize, která ani zdaleka není jen krizí ekonomickou, a aby se vyvíjela směrem, který nepovede k opakování či vyostřování dnešních problémů, ale směrem, který jejím členským státům zajistí prosperitu a konkurenceschopnost, nikoliv stagnaci a závislost na vnější pomoci.

K tomuto přesvědčení nás vede i naše, v mnohém obdobná historická zkušenost – nelehký boj za získání, obnovení a udržení svobody a vlastní státnosti, dlouhá desetiletí totalitního režimu, charakterizovaného potlačováním občanské a ekonomické svobody a rozhodováním o nás bez nás. Mnohé jsme tím ztratili, ale co jsme tím získali, je třeba našim evropským partnerům stále připomínat. Této  naší historické zkušenosti, kterou s námi sdílí mnoho dalších nových členských států Evropské unie, je třeba využít ve prospěch racionálního pokračování procesu evropské integrace.

Obě naše země v posledních letech zasáhla světová ekonomická krize, i když s různou silou. Víme, že Lotyšsko bylo jejími důsledky postiženo obzvláště silně a že Vaše země byla nucena uskutečnit  velmi tvrdá ekonomická opatření. Velmi oceňujeme rozhodnost vedení Vaší země i odhodlání jejích obyvatel přijmout tato ekonomická omezení a překonat dopady krize. V tomto smyslu můžete být vzorem mnoha dalším, daleko bohatším zemím dnešní Evropské unie, které takové odhodlání a odvahu ani zdaleka neprokazují.

Česká republika se dokázala vyhnout finanční krizi, ale jako velmi otevřená industriální ekonomika byla postižena poklesem poptávky po svém exportním zboží, především v zemích našich evropských partnerů. Letošní data ukazují na nastupující oživení, ale i to je zatím relativně velmi opatrné. Naše nová vláda, která vzešla z květnových parlamentních voleb a které byla před třemi týdny v parlamentu vyslovena důvěra, dobře ví, že po dnes nezbytných škrtech je třeba zahájit program strukturálních reforem, který by umožnil zvýšit hospodářskou stabilitu a zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost naší země.

 Mezi českými firmami existuje zájem na kontaktech s jejich lotyšskými partnery. Svědčila o tom i velká účast českých firem v podnikatelské misi, která mne doprovázela na mé květnové návštěvě Vaší země. Tento zájem se potvrzuje i nyní. Věřím, že naše časté a intenzívní kontakty na vrcholné politické úrovni budou mít svůj odraz i v rozvíjející se ekonomické spolupráci mezi českými a lotyšskými firmami.

Jsem přesvědčen, že mnohé je třeba učinit i pro lepší vzájemné poznání v oblasti kultury, školství a vědy, i pro zesílení turistické výměny i mezilidských kontaktů. Věřím, že tato Vaše návštěva bude významným impulsem pro rozvoj spolupráce i v těchto oblastech.

Vážený pane prezidente, vím, že nejste v naší zemi poprvé, ale přesto doufám, že Vám letní Praha i lánský zámek, který navštívíte zítra, umožní naši vlast poznat o něco lépe.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěšnou budoucnost Vaší země, na česko – lotyšské  přátelství, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Státní večeře, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 30. srpna 2010

 Navštivte fotogalerii z návštěvy prezidenta Lotyšska kliknutím sem.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu