Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky při zahájení výstavy Země živitelka

Projevy a vystoupení, 26. 8. 2010

Výstava Země živitelka, a s ní spojené Národní dožínky, jsou každoroční reprezentativní přehlídkou výkonů českého zemědělství, ale postupem času se staly i dobrou příležitostí k našemu setkávání a k diskusi problémů zemědělství, tohoto tak významného oboru lidské činnosti, na němž jsme všichni – výrobci i spotřebitelé – závislí.

Letos jsme se sešli v jiné situaci než tomu bylo v posledních letech. Jako výsledek květnových voleb máme vládu, která má mimořádně silnou parlamentní oporu. Prvně je zde s námi i nový ministr zemědělství. Přes tyto změny problémy zemědělství zůstávají a jsou možná ještě složitější, protože se v celé Evropě, ale i v naší zemi, vyostřil dlouhodobě doutnající, a pozorným pozorovatelům dávno zřejmý, problém veřejných financí. Ten se jistě netýká pouze zemědělství, úspory jsou nyní prioritou ve všech oblastech, ale zemědělství bohužel není a nemůže být výjimkou.

Naše dlouhá léta trvající debaty – zde v Českých Budějovicích i při všech dalších podobných příležitostech – potvrzují, že klíčem k řešení problémů zemědělství není výše dotací, ochrany či jiné veřejné podpory. Základem úspěchu je i v zemědělství efektivní hospodaření. Ti, kteří to dokáží, jsou schopni vyrovnat se s výkyvy trhu, s počasím i s hospodářskou recesí. Těm, kteří to nedokáží, ani stát pomoci nemůže. Určitě ne dlouhodobě.

Striktně ekonomické úvahy jsou však jen částí celého problému. Diskuse o zemědělství není jen debatou o cenách, vztazích se zpracovateli a obchodem či o velikosti subvencí. Zemědělství formuje krajinu a tím podstatně ovlivňuje kvalitu života celé naší společnosti. Třeba tím, jak ukázaly nedávné týdny, jak mění krajinu a vodohospodářské poměry v ní, jak vytváří nebo naopak omezuje podmínky pro vznik povodní a jiných přírodních katastrof. I to je téma, kterému musíme věnovat pozornost.

Je třeba si být vědomi i toho, že jsme se o možnost  formování a ladění zemědělské politiky z větší části připravili členstvím v Evropské unii a že o nás ve stále větším rozsahu rozhodují orgány Evropské unie, které – nikoliv překvapivě – za Vámi do Budějovic diskutovat nejezdí. Proto diskuse a boje, které jsme vedli či vedeme na taková témata, jakým nedávno byla Lisabonská smlouva, nejsou jakousi, pro nás vzdálenou politikou, která se našich zemědělců vůbec netýká. Týká. Jde o budoucnost nás všech, o možnost hájit a prosazovat naše zájmy, o možnost si vládnout.

Chtěl bych našim zemědělcům v konci letošní letní sezóny poděkovat a popřát jim, ať stejně dobře zvládnou i podzim.

Václav Klaus, 37. ročník mezinárodního agrosalonu „Země živitelka“, Výstaviště České Budějovice, 26. srpna 2010.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu