Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Proslov prezidenta republiky…


Proslov prezidenta republiky při jmenování vlády

Projevy a vystoupení, 13. 7. 2010

Chtěl bych nejdříve všem k dnešnímu jmenování poblahopřát. Věřím, že tento okamžik jmenování do vysokých ústavních funkcí berete velmi vážně. Přeji všem členům vlády, aby své funkce zvládali dobře, s pocitem odpovědnosti vůči této zemi a jejím občanům. Přeji premiéru Nečasovi, aby byl silným premiérem, který bude cítit podporu celého svého kabinetu.

1) Je to již 6. vláda, kterou v průběhu svého funkčního období jmenuji. Jmenuji tuto vládu současně i s nadějí, že to bude poslední vláda, kterou budu jmenovat. 

2) Vláda má silný mandát vzešlý z voleb a v krátké historii naší obnovené demokracie se může ve Sněmovně opírat o zatím největší většinu osmnácti hlasů. Měli byste toho využít pro prosazení zásadních a nezbytných reforem, na něž naše země čeká. Reformy naše země potřebuje, revoluci ne. Nejsme v okamžiku radikálního zvratu a nehrajeme si na něj, jako to dělá jedna země nedaleko od nás.

3) Po dlouhé době má vláda šanci být vládou stabilní, pokud se stabilními ukážou tři politické strany, které ji utvořily. Bude nutné dělat kompromisy. Přeji vládě schopnost nalézat moudrý průnik výchozích stanovisek a odlišovat ho od oportunismu a bezzásadovosti.

4) Je to vláda nová. Jen třetina jejích členů má vládní zkušenost, jen pět z patnácti bylo někdy ministry. To je v mnohém kladem, ale i jistým problémem.

5) Vláda nastupuje v nelehké situaci. Bude vládnout ve složitém období doznívající globální krize, v době, kdy bude nutné hledat zásadní odpovědi na problémy evropské integrace, v době, která rozhodne o tom, zda naše země bude schopna být stabilní a prosperující vyspělou zemí. Předchozí vlády příliš nešetřily a ekonomická krize, která na nás dopadla zvenčí, situaci veřejných rozpočtů dále zhoršila. Od vlády se nyní čekají hospodárné kroky. Ale zároveň kroky, které budou rozumné a neohrozí základní funkce státu.

6) Byl bych také rád, kdyby tato vláda byla silná i navenek, kdyby v zahraničí uměla mluvit nahlas a kdyby uměla hájit zájmy našich občanů. Jsou to naši voliči, kdo dal této vládě mandát, ne jejich budoucí partneři na zahraniční úrovni.

7) Chtěl bych Vás ubezpečit, že ve všech Vašich snahách, které budou směřovat k těmto cílům, bude mít vláda mou podporu.

Václav Klaus, Pražský hrad, 13. července 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu