Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Pálu Schmittovi ke zvolení do funkce prezidenta Maďarské republiky

Dokumenty, 9. 7. 2010

V Praze, dne 8. července 2010

Vážený pane prezidente, 

       dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Maďarské republiky. 

      Jsem přesvědčen, že je důležité, aby vzájemné vztahy mezi všemi státy v našem regionu byly založeny na vzájemné úctě, respektu k mezinárodnímu právu a harmonické spolupráci. Věřím, že k tomu budeme moci ve svých funkcích společně přispět také my dva, a to jak na bilaterální úrovni, tak i na mezinárodních fórech.

      Letošní summit prezidentů Visegrádské skupiny pořádá moje kancelář ve dnech  5. – 6. listopadu 2010 v Karlových Varech. Dovolte mi, abych Vás i Vaši paní pozval na toto pravidelné setkání prezidentů Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Poprvé bychom se měli sejít v novém složení, ve kterém budou Polsko a Maďarsko zastupovat letos zvolené hlavy státu. Doufám, že se nám podaří navázat na užitečnou tradici z minulých let, kdy jsme se v případě potřeby zabývali také otázkami komplikujícími bilaterální vztahy mezi některými visegrádskými zeměmi. To považuji za efektivnější než různá řízení u unijních institucí, které svým zásahem zvnějšku problémy v Evropě obvykle neposunou do racionálnější podoby, ale často je spíše rozjitří.

      Vážený pane prezidente, dovolte, abych Vám popřál mnoho úspěchů při výkonu Vaší funkce.

      S úctou

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu