Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Bronislawu Komorowskému ke zvolení do funkce prezidenta Polské republiky

Dokumenty, 5. 7. 2010

V Praze dne 4. července 2010

Vážený pane prezidente,

dovolte, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Polské republiky.

Vztahy mezi Polskem a Českou republikou dosáhly v poslední době nebývalé úrovně a jsem přesvědčen, že k tomu významně přispěla i plodná spolupráce prezidentů obou zemí. Polské prezidentské volby jsem sledoval s nevšedním zájmem a s pocitem stále živé rány po nedávném tragickém skonu Vašeho předchůdce.

Jsem přesvědčen, že si s Vámi v mnoha otázkách budu rozumět, a proto mi dovolte, abych Vás v duchu tradičně přátelských vztahů mezi našimi zeměmi pozval na oficiální návštěvu České republiky.

Vážený pane prezidente, přeji Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů při výkonu Vaší funkce a těším se, že se brzy setkáme zde na Pražském hradě.

S úctou

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu