Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Blahopřejný dopis prezidenta…


Blahopřejný dopis prezidenta republiky Christianu Wulffovi ke zvolení do funkce prezidenta Spolkové republiky Německo

Dokumenty, 30. 6. 2010

V Praze, 30. června 2010

Vážený pane prezidente,

      dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem občanů České republiky srdečně poblahopřál k Vašemu zvolení prezidentem Spolkové republiky Německo.

      Vztahy mezi našimi zeměmi jsem úzké a přátelské jako nikdy předtím, jak bilaterálně tak i v rámci NATO a Evropské unie. V průběhu času se mezi Čechy a Němci vytvořila řada lidských kontaktů, osobních vazeb a přátelství, které na různých úrovních přispívají k dobrému, plodnému a vzájemně prospěšnému sousedství.

      Doufám, že také my dva budeme v tomto směru užiteční a dovoluji si proto, pozvat Vás, pane prezidente, na státní návštěvu do České republiky.

      S Vašimi předchůdci jsme se často scházeli v různých příhraničních městech Česka a Německa, vyměňovali si názory a diskutovali o aktuálním dění. Byl bych rád, kdybychom i na tuto tradici mohli společně navázat.

      Ve Vaší nové funkci Vám přeji mnoho úspěchů a doufám, že Vás už brzy budu moci přivítat na Pražském hradě.

      S úctou

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu