Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident nominoval své…


Prezident nominoval své kandidáty pro volbu veřejného ochránce práv

Tisková sdělení, 24. 6. 2010

V Praze dne 24. června 2010

Vážená paní předsedkyně, 

       navrhuji Poslanecké sněmovně Parlamentu k volbě veřejného ochránce práv tyto kandidáty: 

       JUDr. Evu Dundáčkovou a
       Johna Boka. 

       Navržení kandidáti splňují podmínky pro jmenování z hlediska zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Jsem přesvědčen, že se jedná o osobnosti, které svými životními postoji prokázaly, že mají vysoké morální a lidské kvality a jsou schopny vykonávat  uvedené funkce. 

       S pozdravem

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu