Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Pozdrav prezidenta republiky…


Pozdrav prezidenta republiky účastníkům a vítězům soutěže České ručičky

Dokumenty, 21. 6. 2010

Vážení účastníci a vítězové „Českých ručiček“, 

      dovolte nejprve, abych ocenil organizátory této soutěže. Myšlenka zvýšit prestiž učebních oborů a učňovského školství jako takového je nesmírně potřebná. V době, kdy naši nejrůznější „modernisté“ propagují pochybnou ideu, že bezmála každý mladý člověk musí být vysokoškolákem, dostávají se učební obory a řemesla vůbec do stínu nezájmu. Je to nebezpečné a mylné uvažování. 

      Lidé mají různé schopnosti, různá nadání, různé ambice. Vytváření atmosféry, že některá povolání jsou důležitější a prestižnější než jiná, je od samého počátku špatné a mylné. Naše společnost potřebuje velmi pestrou paletu schopných odborníků v nejrůznějších činnostech. Velmi dobře víme, že stále více hrozí, že západní demokracie přestanou vyrábět a stanou se zcela závislé na dovozech. A současně platí, že nejdůležitější je, aby člověk cítil, že jeho práce je užitečná. A taková může být pouze v případě, že ji dělá s radostí, protože v ní rozvíjí svá přirozená nadání. Jen tak se stává tvůrčí – bez ohledu na obor. Umělá velkovýroba vysokoškoláků způsobí – a už se tak děje – nejen hluboký pokles úrovně vzdělání, ale vytvoří zástupy nešťastných lidí, kteří nebudou s to nalézt praktické uplatnění. 

      I proto soutěže jako je ta Vaše vítám a velmi je podporuji. Mou účast na vyhlášení výsledků prvního ročníku zhatily neodkladné pracovní povinnosti a letos je tomu bohužel podobně. V těchto chvílích jsem právě na státní návštěvě Makedonie. Doufám ale, že třeba napřesrok se už podaří, abych vítězům „Zlatých ručiček“ osobně poblahopřál. 

       Přeji všem účastníkům – vítězům pak obzvláště – aby je zvolený obor i nadále bavil a přinášel jim uspokojení. Za mého mládí se říkávalo, že řemeslo má zlaté dno a já pevně věřím, že to bude platit i nadále.

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu