Klaus.cz


Hlavní strana » Jinýma očima » Debata o Trianonu je o dnešku…


Debata o Trianonu je o dnešku a nikoliv o historii

Jinýma očima, 14. 6. 2010

K názorům Bohumila Doležala  v článku s názvem „Chovat se slušně je praktické“ (LN 11.6.2010), který vyvolala moje přednáška o Trianonu na semináři CEPu, si dovolím pouze krátkou reakci. Na jednostranných krocích, které eskalují  napětí mezi sousedními zeměmi, nevidím nic slušného ani praktického.  Fakt, že v sousedství Maďarska žijí velmi početné maďarské menšiny, pokud vím, nikdo nezpochybňuje, a kauza exportu občanství není žádným „faktickým uznáním tohoto faktu“, jak se pokouší absurdně tvrdit pan Doležal, ale velmi sporným krokem, který loajalitu zahraničních Maďarů ke státu, v němž žijí, může naopak velmi silně problematizovat. Účelové žonglování s nespravedlností historie a potřebností jejího napravování v současné  politice pokládám za velmi nebezpečné. Je to argumentace falešná, která pouze maskuje velmi konkrétní dnešní zájmy, a vede nevyhnutelně k účelovým dvojím standardům a nesnesitelnému farizejství. Do této pasti se chytil sám pan Doležal, kdy se okázale odvolává citátem na Masaryka, toho Masaryka, který své Československo jednoznačně postavil na versailleských mírových  smlouvách, které panu Doležalovi a různým nacionalistům v našem okolí tolik leží v žaludku.

Jiří Weigl, Lidové noviny, 14. června 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu