Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Prezident zaslal kondolenční…


Prezident zaslal kondolenční dopis Martě Bystrovové

Dokumenty, 1. 6. 2010

V Praze dne 1. června 2010

Vážená paní Bystrovová,

       dovolte mi, abych Vám a celé Vaší rodině vyjádřil v této pro Vás nelehké chvíli svou hlubokou účast. Zpráva o smrti Vašeho manžela mě zasáhla, navzdory tomu, že o jeho vážné nemoci, s níž statečně bojoval, jsem byl již delší dobu informován.

       Dobře víte, že jsem si Vladimíra Bystrova velmi vážil jako novináře, spisovatele a překladatele, jako moudrého člověka, jako mimořádně angažovaného občana. S velkými sympatiemi jsem sledoval jeho profesionální publicistickou dráhu v posledním dvacetiletí. I když jsme někdy neměli na všechny věci totožný pohled, vždy jsme se vzájemně respektovali a myslím, že také inspirovali.

       S velkým zájmem, porozuměním a snad i účinnou osobní pomocí jsem vnímal jeho obdivuhodnou a důslednou snahu o občanskou a morální rehabilitaci příslušníků porevoluční antibolševické emigrace z Ruska, kteří v Československu nalezli svůj nový domov. Tragické osudy těchto našich spoluobčanů, odvlečených po roce 1945 do stalinských gulagů, nebyly zapomenuty především díky Výboru „Oni byli první“, který Vladimír Bystrov v roce 1993 založil a v jehož čele donedávna stál. I to byl jeden z důvodů, proč jsem Vašemu manželovi v roce 2007 propůjčil Řád T. G. Masaryka.

       Vážená paní Bystrovová,

       jistě nepochybujete, že jsem v této pohnuté chvíli v duchu s Vámi i ostatními členy Vaší rodiny. Spolu s Vámi věřím, že památka Vašeho manžela a jeho práce mají trvalou hodnotu, která nepodlehne času.

       Přijměte, prosím, mou upřímnou hlubokou soustrast.

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu