Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Odpověď prezidenta republiky…


Odpověď prezidenta republiky na dopis Jindřicha Mottla o plýtvání veřejných prostředků

Dokumenty, 26. 5. 2010

V Praze dne 24. května 2010

Vážený pane Mottle,

reaguji na Váš dopis ze dne 27. dubna tohoto roku, ve kterém se pohoršujete nad plýtváním veřejných prostředků. Některé Vaše výtky i v souvislosti s dnešní atmosférou ve společnosti chápu a vnímám je jako oprávněné. Nicméně je v mnohém považuji za vytržené z kontextu a s celkovým vyzněním dopisu si dovoluji zásadně nesouhlasit.

Demokracie není dokonalé zřízení, přesto její pozitiva v řádech převyšují jakýkoli totalitní systém, včetně toho komunistického. To platí i pro naši republiku – bylo tomu jak v počátcích transformace, tak v současnosti. Navzdory mediálnímu obrazu jsou dnes mnohé škody jasně vyčíslitelné a často za ně úředníci či politici nesou nejen politickou odpovědnost. To se o odpovědnosti za škody způsobené minulým režimem říci nedá. Ač Vámi zmiňovanou korupci nechci podceňovat, jsem přesvědčen, že není všeobjímajícím fenoménem naší společnosti, jak se nás mnozí snaží přesvědčit. Ač i ona způsobuje nemalé náklady, není rozhodně příčinou našich současných rozpočtových problémů.

Transformace ekonomiky a společnosti obecně nemohla být sofistikovaně a plně řízený proces. Zákonitě musela mít i své náklady, čemuž bylo i v našem případě. Avšak porovnáme-li náklady transformace u nás a v okolních zemích, byly naše náklady nejnižší. Myslím, že ve výše uvedené souvislosti stojí za to pouvažovat i nad obrovskými veřejnými prostředky, které dnes vlády směřují v mnohých vyspělých zemích například do bankovního sektoru. To jsou sumy s naší transformací i potížemi bankovního sektoru poloviny 90. let neporovnatelné.

Rovněž nemohu přijmout Vaše srovnání s vedením hotelu. Na rozdíl od něj, respektive od Vás, jsem jako premiér ani jako ministr financí nebyl absolutním vládcem, který by mohl prosadit, třeba i navzdory svému okolí, opatření pouze podle svého názoru. Naopak jsem musel vždy brát v potaz i své okolí, politickou  a společenskou situaci, atd. Nežili jsme  a nežijeme ve vzduchoprázdnu. To vše ovlivňovalo a předurčovalo tempo i průběh společenských změn. Věřte však, že ve všech svých funkcích jsem se snažil chovat co nejhospodárněji a vždy jsem dbal na střídmost a efektivitu svého úřadu a v tomto ohledu mne mnohé věci dnešní státní a veřejné správy velmi znepokojují.

Přeji Vám, vážený pane Mottle, vše dobré.

S pozdravem

Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu