Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky po podpisu Slavnostního prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta

Projevy a vystoupení, 24. 5. 2010

Chtěl bych zahájit poděkováním arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi a dalším významným představitelům české katolické církve za zásadní příspěvek k vyřešení dlouhotrvajícího sporu, který poškozoval vztahy státu a církve a již dlouhou dobu neproduktivně rozděloval naši společnost. Jsme oba přesvědčeni, že cestou k řešení problémů je hledání vstřícného a vzájemně přijatelného řešení, a to nejen pokud jde o tuto konkrétní záležitost. Kéž by tato dohoda byla příkladem či dokonce inspirací i pro řešení jiných závažných problémů, které bude nezbytné v zájmu naší země řešit v následujícím období.

Právě podepsaným prohlášením končí soudní spor o Katedrálu a některé další nemovitosti na Pražském hradě. Stát a katolická církev budou společnými silami, tak jak tomu bylo po celá dlouhá minulá staletí, pečovat o Katedrálu, kterou shodně vnímají jako výjimečný národní symbol v jeho historickém, duchovním i kulturním významu. Církev bude o katedrálu pečovat jako o metropolitní chrám a stát jí k tomu bude vytvářet a zajišťovat potřebné materiální podmínky. O údržbu a provoz této prvořadé národní památky budou stát a církev pečovat společně.

Novinkou je zřízení Rady tvořené tzv. držiteli klíčů od Korunní komory (prezident republiky, pražský arcibiskup, předsedové obou parlamentních komor, předseda vlády, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta a pražský primátor), kteří na nejvyšší úrovni reprezentují stát i církev, tj. širokou veřejnost věřící i laickou. Tato Rada bude posuzovat zásadní otázky údržby a provozu Katedrály a bude dohlížet na péči o ní.

Stát prostřednictvím Správy Pražského hradu poskytne Metropolitní kapitule k bezplatnému užívání dvě budovy na Pražském hradě – tzv. Staré proboštství a tzv. Mladotův dům pro její potřeby při péči o metropolitní chrám.

Materiální péči o údržbu a provoz Katedrály bude tak jako dosud zajišťovat a ze svého rozpočtu financovat Správa Pražského hradu.

Jsem velmi rád, – a věřím, že spolu se mnou i celá česká veřejnost – že se podařilo tuto dohodu připravit a podepsat a ještě jednou chci poděkovat panu arcibiskupovi Dukovi i všem dalším, kteří ji připravovali.

Václav Klaus, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad, 24. května 2010

Navštivte fotogalerii z podpisu Slavnostního prohlášení o úpravě vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta kliknutím sem.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu