Klaus.cz


Hlavní strana » Tisková sdělení » Prezident zaslal soustrastný…


Prezident zaslal soustrastný dopis Kateřině Kuliškové, dceři zesnulého Otakara Motejla

Tisková sdělení, 10. 5. 2010

V Praze dne 10. května 2010

Vážená paní magistro,

      i mne o víkendu zaskočila zpráva o nečekaném úmrtí Vašeho pana otce, dr. Otakara Motejla.

      Neuvěřitelnou se mi zdála i proto, že jsem pana doktora navštívil v Brně v úřadu Veřejného ochránce práv před necelými čtyřmi týdny. Rozhovor s ním byl jako vždy inspirativní, pan doktor působil dojmem čilé mysli i hlubokého zájmu o osudy lidí, které v životě potkalo neštěstí.

      Nebylo náhodou, že Váš pan otec požíval takové obliby u veřejnosti. Jeho svérázný, formálností nezatížený projev působil vždy velmi přesvědčivě, každému muselo být jasné, že mu jde o dobrou věc a že pro dobrou věc je ochoten nasadit své úsilí.

      Jeho život zrcadlí dějiny naší vlasti posledního třičtvrtě století. Promítly se do něj všechny historické zvraty. Především návrat svobody před 20 lety přinesl podmínky, ve kterých mohla vyniknout jeho cílevědomost, odborná fundovanost a hlavně odhodlání pomáhat budovat novou společnost na hodnotách svobody a demokracie.

      Pan doktor Motejl byl i pro mne a pro mnoho dalších lidí, se kterými přišel do styku profesně, velmi příjemným partnerem pro diskuse, partnerem pozorným, originálním, věcným a lidsky vstřícným.

       Cítím v tuto chvíli s Vámi a chci Vás ujistit, že bude chybět i těm z nás, kteří si ho tolik cenili. I pro mne je útěchou, že po dr. Motejlovi tu s námi zůstane duch jeho upřímnosti, obětavosti a morální pevnosti.

      Váš

      Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu