Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky k…


Projev prezidenta republiky k 65. výročí osvobození Plzně

Projevy a vystoupení, 6. 5. 2010

Vážený pane primátore, paní hejtmanko, vážení veteráni II. světové války, vážení a milí Plzeňáci, občané města, kde mám řadu přátel a příbuzných, 

děkuji Vám za opětovné pozvání na tuto Vaši krásnou každoroční vzpomínkovou slavnost. Letos si při ní připomínáme šedesátépáté výročí osvobození Vašeho města a následně i celé naší vlasti od nacistické okupace. 

Nabízí se zcela přirozená otázka: je to už, nebo je to teprve 65 let? Asi platí obojí. Určitě to nebylo včera a není důvod, abychom šedesátpět let starými válečnými událostmi ještě teď, dnes a denně, žili, ale nebylo to ani ve vzdálené, nás se už netýkající minulosti. Stále je mezi námi řada těch, kteří válku i její konec zažili. 

I po dlouhé době šedesátipěti let je třeba trvat na tom, že nacismus znamenal nejvyšší myslitelné ohrožení ne pouze svobody, ale samotných základů naší civilizace. Boj s ním byl bojem o život, byl bojem o samotnou existenci. A byl to boj vítězný, díky hrdinství těch, kteří pochopili, že jde opravdu o všechno. Před šedesátipěti lety Plzeň a celý západ Čech nadšeně vítal jako své osvoboditele americkou armádu. Někteří z těchto vojáků jsou tu dnes s námi. Praha a další části Čech a Moravy ve stejných dnech vítaly Rudou armádu. 

Chtěl bych naše osvoboditele ubezpečit, že nezapomínáme, komu vděčíme za svou existenci a za svou svobodu. I když jsme nebyli pouze pasivními příjemci pomoci ze zahraničí, i když jsme po celou dobu nacistické okupace měli svůj podzemní odboj, a i když se i naši hrdinové účastnili osvobozovacích bojů jak na západních, tak na východních frontách, přesto je zřejmé, že největší tíhu a oběti boje proti nacismu nesly na západní straně Spojené státy americké a na východní Sovětský svaz. Proto děkujeme především jim. 

Plzeňáci dobře vědí, že se jejich američtí osvoboditelé v éře komunismu stali obětí mimořádného historického nevděku. Tento nevděk jsme v posledních dvaceti letech – snad a do jisté míry – odčinili. Spojené státy americké jsou dnes naším nejbližším spojencem a i to, že si v nedávných dnech americký prezident Obama spolu s ruským prezidentem Medvěděvem vybrali naši zemi k podpisu významné odzbrojovací smlouvy, dokazuje, že jsme pro Spojené státy spolehlivým partnerem. Dokazuje to i to, že jsme i po tragické éře komunismu, který vytvořil obrovskou vzájemnou nedůvěru, dokázali navázat pragmatické vztahy s Ruskem. 

Připomínat mimořádné hrdinství těch, kteří ve druhé světové válce porazili německý nacismus a jeho spojence, nestačí. Měli bychom být schopni nalézt každý z nás sám v sobě alespoň kousek té odvahy, statečnosti a skutečného pochopení hrozícího nebezpečí, které nám předvedli ti, kteří před šedesátipěti lety bojovali o Plzeň. 

Historie neskončila. Nesmíme rezignovat na obranu svobody před novými nebezpečími, která mají tvář dnešní doby a proto vypadají jinak. I my musíme být schopni přijmout úkoly své doby. I dnes se na nás ze všech stran hrnou pokušitelé, kteří nám chtějí vnutit svá pochybná dobra a získat za ně naši svobodu, i když tentokráte „jen“ kousek po kousku. 

Před pěti lety jsem na tomto místě zdůraznil, že nesmíme dopustit, aby se události druhé světové války znovu staly předmětem politických a historických manipulací a účelového překrucování. Mám však pocit, že se to stále děje. Je úkolem nás, kteří jsme do jisté míry pamětníky této doby a dobře známe sekvenci událostí, které před, v průběhu a po skončení druhé světové války nastaly, abychom nedopustili přepis historie druhé světové války a jiné řazení jejich příčin a následků. Velký polský prezident Lech Kaczynski, který před necelým měsícem tragicky zahynul, dobře věděl, že minulost nelze oddělit tlustou čarou od přítomnosti a že nelze přistoupit na jakoukoli, sebenevinněji se tvářící revizi evropských dějin. Cítil to velmi silně. I v tom byl pro nás významným vzorem a právě v tom nám bude nejvíce chybět. 

Dobře vím, že toho všeho jsou si Plzeňáci vědomi více než kdokoli jiný. Proto odsud vždy odjíždím s dobrým pocitem. Dnešní Plzeň je město úspěšné, dynamické, rozvíjející se, město patřičně sebevědomé. A to je moc dobře. 

Děkuji všem, kteří se zasloužili o naši svobodu. Děkuji americkým osvoboditelům Plzně. Děkuji jejich následovníkům, kteří za svobodu bojují na nejrůznějších místech světa. Děkuji i Vám všem, kteří jste sem dnes přišli vzpomenout na onu velkou událost, která se stala před šedesátipěti lety, a kteří tím, že jste sem přišli, demonstrujete, že jste si vědomi jejího tehdejšího, ale i dnešního významu.

Děkuji Vám za pozornost.

Václav Klaus, Památník „Díky Ameriko“, Plzeň, 6. května 2010, Publikováno v deníku Právo dne 7. května 2010

Navštivte fotogalerii Vzpomínkového aktu u Památníku Díky Ameriko v Plzni kliknutím sem.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu