Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Vystoupení prezidenta…


Vystoupení prezidenta republiky při oslavách 90. narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška

Projevy a vystoupení, 1. 5. 2010

Prezident gratuluje otci arcibiskupovi Otčenáškovi k 90. narozeninámVážený pane arcibiskupe Otčenášku, vážení páni arcibiskupové a biskupové, představitelé státu a města, dámy a pánové, 

dovolte mi připojit se k mnoha gratulantům, kteří dnes přijeli do Hradce Králové, aby panu arcibiskupovi Otčenáškovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů české katolické církve, popřáli k významnému životnímu jubileu. 

Jeho působení a význam daleko přesáhly hranice tohoto města i tohoto kraje. S plnou oprávněností se dá říci, že se stal morální a duchovní autoritou celé naší země. Pokládám za důležité – a to obzvláště v dnešní složité a rozporuplné době – i v pozici prezidenta republiky připomínat naší veřejnosti ty mimořádné osobnosti, které během svého života vždy myslely na prospěch svých bližních, své obce, svého národa. Takovou osobností pan arcibiskup určitě je.

Jeho život byl a je dosud pevně spjat s naší vlastí a její pohnutá historie se proto v jeho osudech, v jeho práci a v nelehkém rozhodování, kterému byl tolikrát ve svém životě vystaven, odrážela. Vytrvalost, houževnatost a vnitřní síla následovat své ideály a poslání učinily z pana arcibiskupa legendární postavu. Nejen pro církevní svět, pro kněze a řeholníky, ale i pro širokou veřejnost našeho státu představuje jeho nezlomná věrnost svým zásadám mimořádný, následováníhodný příklad. Síla osobnosti, která bez velkých gest dokáže překonávat nejtěžší zkoušky, musí pro nás zůstat stálým zdrojem inspirace. 

Je jen logické, že bylo jeho autentické a vždy svobodné veřejné působení pro totalitní režim nepřijatelné. Po nezdařených pokusech přemluvit ho ke spolupráci se ho komunisté rozhodli umlčet. Ani to se jim nepodařilo. Dlouhých jedenáct let strávených ve věznicích Karla Otčenáška lidsky ani občansky nezlomilo. Ve svých názorech a postojích zůstal pevný, nezahořkl, neizoloval se, jeho radostí vždy bylo a je být ve společnosti druhých. 

O své bohaté zkušenosti se dodnes podílí a předává je dál. Mementem, které zůstane jako odkaz dalším generacím, se staly jeho „Kamínky“ – tato unikátní sbírka svědectví o životě a pronásledování věřících v době komunistické náboženské perzekuce. 

Karel Otčenášek je doyenem sboru českých a moravských biskupů, je čestným osobním arcibiskupem, byl osobním přítelem papeže Jana Pavla II., ale především a hlavně je spjat s královéhradeckým biskupstvím. I když biskupské svěcení přijal již před šedesáti lety, ujmout se svého úřadu zde, v Hradci Králové, mohl naplno až v roce 1989, po zhroucení komunismu. S obdivuhodnou energií se pustil do obnovy místního církevního života. Podařilo se mu propojit současnost a minulost, navázat na tradice vycházející z doby jeho mládí a přizpůsobovat je požadavkům moderní doby. Královéhradecká diecéze dokázala projít mnoha obtížemi především díky jeho osobnímu nasazení. Vím také, že velká láska pana arcibiskupa patří zdejší Katedrále sv. Ducha, o jejíž dnešní význam i stav se výrazně zasloužil.

Setkání s ním pro mne vždy bylo inspirativní a přínosné. Nepochybuji, že totéž řekne každý, kdo měl příležitost osobně ho poznat. Přeji proto jemu i nám všem, aby měl stále hodně sil pokračovat v poslání, kterému zasvětil celý svůj život. 

Vážený pane arcibiskupe, dovolte mi, aby Vám ještě jednou popřál vše nejlepší k Vašim krásným narozeninám. Hodně zdraví a síly do dalších let. 

Václav Klaus, Hradec Králové, 1. května 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu