Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Příspěvek prezidenta…


Příspěvek prezidenta republiky do ankety časopisu Týden k sedmdesátým narozeninám prof. Knížáka

Dokumenty, 19. 4. 2010

Milana Knížáka si mimořádně vážím. Nejsem sice žádným fanatickým, nekritickým či bezmezným obdivovatelem jeho výtvarného díla – jeho obrazů a soch, ale považuji je za velmi významný příspěvek k našemu umění (některé se mi i líbí a mám je vystavené doma). Od 60. let je jeho nedílnou součástí nejen v oblasti výtvarného umění, ale i v hudbě a v literárním projevu. Milan Knížák vždycky šel a jde i nyní svou cestou, nenechá se ovlivnit dobovou módou a přízní či nepřízní dobových kritiků, usiluje o své sebevyjádření a nutí nás, abychom k němu zaujali stanovisko my. Nikoli opačně.

Milan Knížák vykročil i ze světa umění a stal se součástí naší veřejné diskuse o nás samotných, o naší době, o tom, jak zvládáme dvacetiletí přechodu od komunismu ke svobodné společnosti. Je téměř každodenním účastníkem polemiky v médiích a i tam zastává svá osobitá stanoviska. Většinou fouká proti větru a za to ho mnozí nemají rádi.

Významnou roli sehrál i jako rektor Akademie výtvarných umění (1990–1996), kdy ta se právě v době jeho rektorování přeměňovala ve skutečně svobodnou instituci i jako generální ředitel Národní galerie, do které vnesl zcela nový duch. Tím proti sobě popudil řadu rádoby novátorských a zcela nesebekritických představitelů našeho výtvarného umění. Národní galerie se však za dobu jeho šéfování výrazně proměnila, a to pozitivním směrem.

Kéž bychom měli více Milanů Knížáků a kéž by on nevzal svých 70 let jako důvod k jakémukoli zpomalení svých aktivit.

Václav Klaus, Týden, 19. dubna 2010

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu