Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Kondolenční dopis prezidenta…


Kondolenční dopis prezidenta republiky Jeho Svatosti papeži Benediktovi XVI.

Dokumenty, 18. 4. 2010

V Praze dne 17. dubna 2010 

Vaše Svatosti, 

       dnes ráno jsem obdržel smutnou zprávu o úmrtí Tomáše kardinála Špidlíka. Chtěl bych Vám, jako nejvyššímu představiteli katolické církve, vyjádřit svou soustrast. 

       S kardinálem Špidlíkem odešel nejen výrazný představitel kardinálského kolegia, ale také uznávaná morální autorita a skvělý člověk, kterého si lidé vážili a respektovali. I když se během svého života musel vyrovnat s četnými obtížemi, k nimž patřil zejména nucený odchod z domova, dokázal si uchovat životní optimismus a sílu, kterou ostatní inspiroval. Mnozí vzpomínají na jeho působení ve Vatikánském rozhlase, kde byly jeho promluvy vítanou vzpruhou pro krajany, kteří nevzdali boj za svobodu. 

       Byl jsem velmi rád, že Vás pan kardinál mohl společně s námi přivítat v loňském roce v České republice a aktivně se účastnit Vaší návštěvy. Vím, že ji prožíval velmi osobně. 

       Chtěl bych Vás ujistit, Svatý otče, že na kardinála Špidlíka budou v jeho rodné zemi, k níž se vždy hrdě hlásil, lidé vzpomínat s úctou, respektem a láskou. 

       S úctou 

       Václav Klaus

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu