Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Před třetí prezidentskou…


Před třetí prezidentskou volbou

Články a eseje, 27. 2. 2003

Své názory na prezidentskou funkci i své základní politické postoje, které bych v této funkci, byl-li bych zvolen, zastával, jsem české veřejnosti představil snad již dostatečně, v neposlední řadě v obou kandidátských projevech. I můj třetí projev bude o těchto tématech.

Novináři se mne přesto nepřetržitě ptají, proč by lidé měli volit za prezidenta právě mě. Odpovídám zdráhavě, protože se obávám ataku, že se ten Klause zase namyšleně "vytahuje". Odmítám však hru některých kandidátů, kteří předstírají, že tu funkci vlastně nechtějí a že by se při nejhorším nechali přemluvit a vzali by ji. Já o post prezidenta usiluji s plnou vehemencí. Oni samozřejmě také, ale neříkají to nahlas.

Troufám si proto - s touto preambulí - uvést několik svých předpokladů pro tuto funkci:

1. Občané České republiky mne znají. Nejsem pro ně něznámou bytostí, která se z čista jasna zjevila. Vědí, co ode mne mohou očekávat. Před jejich, mnohdy velmi kritickýma očima veřejně působím již čtrnáctý rok. Své názory jsem nikdy neskrýval a ani neměnil. I když některé mé názory a postoje nebyly vždy populární, stál jsem za nimi a trval na nich, pokud jsem byl přesvědčen, že jsou ku prospěchu této zemi.

2. V celém období od listopadu 1989 jsem měl významnou podporu české veřejnosti. Opakovaně jsem kandidoval ve volách a získal i mnoho individuálních preferencí. Mnou založená strana byla vždy jednou ze dvou nejsilnějších.

3. Mé názory na důležité věci rezonují s názory velké části české veřejnosti. Nejsou okrajové, vždy vyjadřují reálně existující zájmové a názorové proudy naší země.

4. K naší zemi jsem byl vždy loajální a její zájmy jsem vždy hájil. Zahraniční politiku jsem nikdy nepoužíval jako nástroj vnitropolitického boje.

5. Zásadní hodnotou pro mne vždy byla stabilita politických poměrů v zemi. Neobětoval jsem ji žádný užším politickým zájmům, žádné krátkozraké mocenské strategii. Nebudu to dělat ani v budoucnu - v jakékoli své politické roli. Naše země další politické krize a otřesy nepotřebuje. Potřebujeme spolupráci všech, kterým jde o něco pozitivního.

6. Vždy jsem požadoval vzájemné naslouchání. Vždy jsem věděl, že úsilí o vyšachování či eliminaci ideových proudů, ke kterým mám blízko, nemůže v zemi zajistit vyrovnané politické poměry. Věděl jsem, že to povede k dalšímu vyostření našich domácích politickýh střetů a k vytvoření politicky nestabilního systému. Proto jsem vždy hledal nalezení konsensu.

Opakuji možná známé věci. Přesto si myslím, že mají zaznít právě teď, protože bývají překřikována slovy jinými a že v tomto hluku někdy dochází k nepochopení či zastření toho, co si člověk skutečně myslí, za čím stojí, z čeho vychází. 

Václav Klaus, MF Dnes, 28.2.2003

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu