Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje » Proč znovu kandiduji?


Proč znovu kandiduji?

Články a eseje, 11. 2. 2008

Proč znovu kandiduji? Takto mi byla položena otázka, takto se na ni pokusím odpovědět. Nejdřív ale řeknu, co důvodem mé kandidatury není.

Není to ani setrvačnost, ani pocit nároku na funkci, ani pocit nenahraditelnosti či nepostradatelnosti, ani pocit samozřejmosti, ani nedostatek představivosti, co bych dělal v jiném případě.

Jsem přesvědčen o tom, že mám v této funkci české veřejnosti stále co nabídnout. Nabízím sebe, svou zkušenost, své schopnosti, svou práci a také svou věrnost hodnotám, kterým věřím.

Cítím dostatek sil a odhodlání i potřebnou autoritu na politické scéně a podporu ve společnosti. Kdyby toho nebylo, musel bych mít pocit, že se vnucuji. A ten nemám. Nemám ho na základě silné poptávky, kterou cítím, kamkoli přijedu.

Nabízím své zkušenosti z domácí i zahraniční politiky.

Celých 18 let jsem nesl kůži na trh, bojoval o své vize, bojoval o veřejné mínění, o politickou podporu. Ano, z hlediska evropských měřítek není 18 let žádná dlouhá kariéra, u nás ale delší být nemohla, představuje celou polistopadovou éru.

Své letité zkušenosti má i česká veřejnost se mnou, působil jsem v nejkritičtějších chvílích našich moderních dějin. Byl jsem u transformace, u dělení státu, u vstupu do NATO a EU, u česko-německé deklarace. Vždy jsem našel řešení, a to především proto, že jsem měl pevné názory. Kdo je nemá, dobrý kompromis nalézt nemůže.

A především: chci znovu kandidovat, protože práce pro naši republiku je pro mne tím hlavním v životě.

Václav Klaus, Hospodářské noviny, 8.2.2008

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu