Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky Václava Klause v Jihoafrické republice

Projevy a vystoupení, 12. 12. 2006

Vážený pane prezidente, vážená paní Mbeki, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vám mohu dnes večer, při této slavnostní příležitosti, poděkovat za pozvání k návštěvě Vaší krásné země a za velmi srdečné přijetí, kterého se mně a mé delegaci u Vás dostává. Tuto svou návštěvu považuji za skutečně historickou, protože je vůbec první návštěvou prezidenta České republiky v této, fakticky nejvýznamnější, zemi afrického kontinentu.

Svou návštěvu považuji i za – z naší strany – symbolický výraz ocenění úspěchů, kterých Vaše země dosáhla při pokojném přechodu od režimu apartheidu k demokratické společnosti. Dobře známe pohnutou historii Vaší země, ve které se za staletí vytvořily hluboké příkopy v soužití ras a národů obývajících tuto zemi a které vyústily v rasistický systém, upírající základní lidská a občanská práva obyvatelům na základě barvy jejich pleti. Naše země upřímně přivítala jeho pád a vítězství demokracie. Velmi oceňujeme státnickou moudrost prezidentů Frederika de Klerka a Nelsona Mandely, kterým patří velká zásluha na pokojném přechodu Vaší země k demokracii a na postupném překonávání historických křivd, nespravedlností a handicapů.

Je historickou shodou okolností, že pouze o několik let dříve i naše země zahájila proces přechodu od totalitního systému k demokracii, což byl svou povahou také proces bezprecedentní a nesmírně komplikovaný. Jsem velmi rád, že zde dnes mohu reprezentovat Českou republiku jako zemi, která touto nelehkou transformací prošla úspěšně, jako stabilní standardní evropskou demokracii s rychle rostoucí ekonomikou, jako členskou zemi Evropské unie, jako zemi, která má upřímný zájem na rozvoji maximálně širokých a otevřených vztahů se všemi zeměmi světa, které sdílejí společné hodnoty a které mají zájem na spolupráci. Velmi mě těší, že Jihoafrická republika je právě takovou zemí a věřím, že tato moje návštěva bude znamenat nový impuls k rozšíření vztahů ve všech oblastech.

Vážený pane prezidente, i když jsou si naše země velmi vzdálené, přesto mají naše vzájemné kontakty dlouhou tradici. Musím připomenout misie Moravských bratří, které působily mezi původními obyvateli Jižní Afriky již v 18. století. Chci zmínit i výpravy českého cestovatele a lékaře Emila Holuba, který v 70. a 80. letech 19. století procestoval velkou část tehdy málo známého vnitrozemí Jižní Afriky a ve svých knihách a početných sbírkách nám zanechal cenné svědectví o Vaší zemi tehdejší doby. Ve XX. století se Jižní Afrika stala domovem stovek a později dokonce tisíců Čechů, kteří v meziválečném období přicházeli s českými firmami a později jako emigranti. Měl jsem to potěšení se s nimi při této návštěvě setkat a těší mě, že představují pevné pouto, které spojuje naše země. Dovolte mi, abych rovněž zmínil mnoho bojovníků proti apartheidu, kteří nacházeli útočiště v mé vlasti, a mnoho jihoafrických studentů, kteří na našich vysokých školách získali své vzdělání. Ti všichni dávají našim vztahům a spolupráci důležitý lidský základ.

Vážený pane prezidente, dobře víme, že je Jihoafrická republika zemí s nesmírným přírodním bohatstvím i vyspělým průmyslem. Pro Českou republiku představuje nejvýznamnějšího politického a obchodního partnera v subsharské Africe. Těší mě, že v posledních letech dynamicky roste vzájemná obchodní výměna a že se na pořad dne dostávají i investice. Věřím, že další impuls tomuto pozitivnímu vývoji dá i přítomnost mise předních českých podnikatelů, která doprovází mou delegaci.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že před námi existuje velmi široký prostor k intenzívní spolupráci. Oceňujeme stabilizující roli Vaší politiky na africkém kontinentě i v celosvětových vztazích, přejeme Vaší zemi mnoho úspěchů v roli nestálého člena Rady bezpečnosti OSN a věříme, že řadu společných postojů budou naše země zaujímat i na dalších mezinárodních fórech.

Dovolte mi, abych na závěr pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost Vaší země, na česko-jihoafrické přátelství, na zdraví Vás a Vašich blízkých.Václav Klaus,rezidence prezidenta, Pretoria, Jihoafrická republika, 12. prosince 2006.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu